Kuopion HAO 23.11.2011 11/0811/1

Lahjaverotus - Ennakkoratkaisu - Asumisoikeuden arvo - Käypä arvo - Hallintaoikeus

Diaarinumero 00422/11/8510
Taltionumero 11/0811/1
Antopäivä 23.11.2011

Hakijat olivat ennakkoratkaisuhakemuksessaan kysyneet, onko vanhempien lapsilleen tietyllä hinnalla aikomastaan tilan myynnistä maksettava lahjaveroa. Vanhemmat aikoivat myydä vuosina 1969 ja 1977 syntyneille lapsilleen muun ohessa tilan, jolla sijaitsevaa omakotitaloa he kaikki käyttivät hakemuksen osoitetietojen mukaan vakituisena asuntonaan.

Perintö- ja lahjaverolain 9 §:n 3 momentin mukaan verovelvolliselle tulevan omaisuuden arvosta saadaan vähentää sellaisten velvoitusten arvo, joiden nojalla verovelvollisen tulee antaa toisen jollakin tavoin käyttää hyväkseen verovelvollisen omaisuutta, mikäli tämä ei saa siitä vastiketta.

Asiassa oli muun muassa kysymys omaisuuden arvosta vähennettävän asumisoikeuden arvon määrittämisestä eli vaikuttaako luovuttajien itselleen pidättämän asumisoikeuden arvoon se, että myös luovutuksensaajat voivat käyttää kyseistä rakennusta ja tonttia omaan asumiseensa.

Ennakkoratkaisuhakemuksen liitteenä olevan luonnoskauppakirjan mukaan omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät ostajille heti kauppahinnan maksamisen jälkeen. Myyjät pidättävät itselleen elinikäisen asumisoikeuden kyseiseen omakotitaloon, jonka oikeuden myyjät voivat halutessaan kirjata.

Hallinto-oikeus totesi, että perintö- ja lahjaverolain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu omaisuuden arvosta vähennettävä asumisoikeuden arvo tulee määrittää käyvän arvon periaatetta soveltaen. Nyt esillä olevassa tapauksessa luovutuksensaajat saavat omistusoikeuden ohella hallintaoikeuden siihen taloon ja tonttiin, jota asumisoikeus koskee. Kun luonnoskauppakirjassa ei luovutuksensaajien oikeutta edelleen käyttää mainittua taloa ja tonttia esimerkiksi omaan asumiseensa ole luovuttajien asumisoikeutta lukuunottamatta rajoitettu, on tämä otettava huomioon asumisoikeuden käypää arvoa laskettaessa.

Perintö- ja lahjaverolaki 9 § 1 ja 3 mom., 10 § 2 mom., 21 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Petri Saukko ja Toni Sarivirta. Asian esittelijäjäsen Pekka Hallikainen.

Asiaa ratkaistaessa on äänestetty.

Lainvoimainen

Äänestys 2-1.

Eri mieltä ollut jäsen Toni Sarivirta olisi hyväksynyt asumisoikeuden arvoa koskevan vaatimuksen kokonaan ja muuttanut ennakkoratkaisua siten, että myyjien asumisoikeuden arvoa olisi korotettu.

Äänestyslausunnon perustelujen mukaan myyjien eliniäksi itselleen pidättämän asumisoikeuden arvo on sellainen perintö- ja lahjaverolain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu velvoite, joka on vähennettävä lahjan arvosta käyvän arvon periaatetta soveltaen. Asumisoikeuden arvoa laskettaessa ratkaisevaa merkitystä ei voida antaa sille seikalle, että luovutuksensaajat ovat omistusoikeuden ohella saaneet hallintaoikeuden siihen taloon ja tonttiin, jota asumisoikeus koskee. Asumisoikeus on omaisuuden käypää arvoa alentava tekijä, ja se on otettava lahjaverotuksessa huomioon edellä kerrotuin tavoin täysimääräisenä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.