Kuopion HAO 10.11.2011 11/0784/1

Ulkomaalaisasia - Perheen yhdistäminen - Perheside - Avioliitto - Suostumus avioliittoon

Diaarinumero 00178/11/3101
Taltionumero 11/0784/1
Antopäivä 10.11.2011

Perheenkokoaja oli hakenut ensimmäistä oleskelulupaa perhesiteen perusteella äidilleen, sisarilleen, sisaren lapsille ja sedän pojalle. Maahanmuuttovirasto ei ollut myöntänyt hakijoille oleskelulupaa, koska oleskeluluvan myöntämiselle ei ollut ulkomaalaislain mukaisia edellytyksiä. Maahanmuuttoviraston päätöksen perustelujen mukaan perheenkokoajan äitiä ei voitu pitää perheenkokoajan perheenjäsenenä ulkomaalaislain 37 §:n tarkoittamalla tavalla. Äidin huoltajuus perheenkokoajaan oli päättynyt, kun perheenkokoaja oli solminut avioliiton, vaikka perheenkokoaja ei ollut halunnut avioliittoon. Äiti ei ollut estänyt perheenkokoajan avioliiton solmimista ja näin ollen hän oli luopunut huoltajuudesta.

Perheenkokoaja oli turvapaikkapuhuttelussa kertonut, että hänen enonsa oli heidän perheeseensä kohdistuvan väkivallan uhan vuoksi pakottanut perheenkokoajan naimisiin uhkaajan kanssa. Perheenkokoaja oli kertonut enolle ja vihkijälle, ettei halua naimisiin miehen kanssa. Perheenkokoajan mentyä naimisiin hänet oli viety aviomiehen asuntoon, jossa aviomies oli toistuvasti pakottanut perheenkokoajan sukupuoliyhteyteen ja pahoinpidellyt tätä. Perheenkokoaja oli asunut miehensä luona neljä kuukautta ennen pakenemistaan. Hänen äitinsä järjesti hänen matkansa pois Mogadishusta. Asuessaan miehensä luona perheenkokoaja oli pitänyt yhteyttä äitiinsä. Perheenkokoajan lähdön jälkeen hänen äitinsä ja muu perhe olivat paenneet Elasha Biyahaan.

Saadun selvityksen mukaan perheenkokoaja ei ollut antanut suostumustaan avioliittoon, jonka solmimisen aikaan hän oli ollut 15-vuotias. Perheenkokoajan enon ja äidin päätös saattaa perheenkokoaja avioliittoon vastoin tämän tahtoa oli johtunut väkivallan uhasta. Maahanmuuttovirasto oli aikaisemmin myöntänyt perheenkokoajalle oleskeluluvan Suomeen suojelun tarpeen perusteella. Asiassa ei ollut esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella edellä mainittuja seikkoja olisi tullut arvioida toisin.

Ottamalla huomioon asiassa sovellettavat säännökset ja erityisesti esitetty selvitys avioliiton solmimiseen johtaneista olosuhteista, Maahanmuuttovirasto ei ollut voinut perustella oleskelulupahakemuksen hylkäämistä perheenkokoajan avioliitolla. Koska oleskeluluvan epäämisen perusteluna oli keskeisesti säännöksen edellyttämän perhesiteen katkeaminen avioliiton johdosta, hallinto-oikeus ottamatta kantaa oleskelulupien myöntämiseen palautti asian Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Ulkomaalaislaki 114 §, 37 § 1 mom. ja 6 §
Avioliittolaki 115 § 1 mom., 117 § 2 mom. ja 139 § 2 mom.
Suostumusta avioliittoon, vähimmäisavioikää ja avioliittojen kirjaamista koskeva yleissopimus (SopS 50/1964) 1 artiklan 1 kappale
Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (SopS 68/1986) 16 artiklan 1 kappaleen b kohta

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Petri Saukko ja Raimo Härkönen. Asian esittelijä Seija Lintu.

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.