Kuopion HAO 16.09.2011 11/0672/1

Elinkeinotulon verotus - Tappioiden vähentäminen - Omistajanvaihdos - Poikkeuslupa - Verohallinnon ohje - Määräaika

Diaarinumero 01070/10/8101
Taltionumero 11/0672/1
Antopäivä 16.9.2011

Asiassa oli ratkaistavana kysymys siitä, voidaanko tuloverolain 122 §:n 3 momentissa tarkoitettu hakemus tappioiden käyttämiseksi tehdä vielä sen jälkeen, kun tuloverolain 119 §:n mukainen 10 vuoden aika tappioiden vähentämiseen on päättynyt. Nyt käsiteltävänä olevan vuoden 1998 tappion osalta tuo 10 vuoden aika oli päättynyt 31.12.2008. Osakeyhtiön asiaa koskeva hakemus oli toimitettu verovirastoon 5.3.2010.

Yritysverotoimisto oli perustellut hylkäävää päätöstään sillä, että Verohallituksen ohjeen Vahvistettu tappio ja omistajanvaihdos (nro 634/348/96, 14.2.1996) mukaan hakemus tappioiden käyttämiseen on tehtävä ennen tappion käyttöajan päättymistä.

Samanlainen kanta oli esitetty myös Verohallinnon ohjeessa Ennakkotieto-, ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemuksen tekeminen ja käsittely (Dnro 1008/345/2009, 15.10.2009).

Hallinto-oikeus totesi, ettei laissa ole säädetty, minkä ajan kuluessa nyt kysymyksessä oleva hakemus on tehtävä. Laissa ei myöskään ole säädetty valtuutusta, jonka perusteella Verohallinto voisi antaa tuota määräaikaa koskevan oikeudellisesti sitovan määräyksen. Edellä mainituilla Verohallituksen ja Verohallinnon ohjeilla ei ole päätöksenteossa oikeudellisesti sitovaa vaikutusta. Niissä esitettyjä kannanottoja ei ole perusteltu. Myöskään veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö ei ole osoittanut olevan sellaisia oikeudellisesti merkityksellisiä seikkoja, joiden perusteella määräaika poikkeuslupahakemuksen tekemiselle tulisi sitoa siihen, minkä verovuoden verotuksessa tappio olisi viimeistään vähennettävä, taikka joiden perusteella verovuoden 1998 osalta ei poikkeuslupaa voitaisi myöntää 5.3.2010 tehdyn hakemuksen johdosta.

Näissä oloissa yritysverotoimiston ei ollut tullut esittämällään perusteella hylätä hakemusta. Asia palautettiin yritysverotoimistolle uudelleen käsiteltäväksi.
Tuloverolaki 122 § 1 ja 3 mom.
Suomen perustuslaki 81 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Veijo Tarukannel, Petri Saukko ja Pekka Hallikainen. Asian esittelijäjäsen Pekka Hallikainen.

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.