Kuopion HAO 30.06.2011 11/0480/1

Lahjavero - Ennakkoratkaisu - Sukupolvenvaihdos - Veronhuojennus - Yhteisesti lahjana saatu omaisuus - Osakeyhtiö

Diaarinumero 00052/11/8510
Taltionumero 11/0480/1
Antopäivä 30.6.2011

Suunnitellussa sukupolvenvaihdoksessa oli tarkoitus lahjoittaa luopujaosakkaan kahdelle lapselle yhteislahjana 10-19,2 prosenttia osakeyhtiön osakkeista.

Verovirasto oli ennakkoratkaisuna selittänyt, että lahjoitukseen sovelletaan pyynnöstä perintö- ja lahjaverolain 55-57 §:ien mukaista sukupolvenvaihdoshuojennusta.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö vaati ennakkoratkaisua muutettavaksi siten, ettei lahjoitukseen sovelleta perintö- ja lahjaverolain edellä mainittuja säännöksiä. Oikeudenvalvontayksikön mukaan tapaukseen oli sovellettava eräistä yhteisomistussuhteista annetun lain 2 §:n 1 momentin säännöstä. Täten kumpikin lahjansaaja tulee omistamaan määräosuudet eli puolet lahjoitettavista osakkeista. Kummankin lahjansaajan osuuden määrä olisi siten alle 10 prosenttia yhtiön osakkeista.

Hallinto-oikeudessa oli näin ollen ratkaistavana se, onko aiotussa järjestelyssä kysymys perintö- ja lahjaverolain 57 §:n säännöksessä tarkoitetulla tavalla vähintään yhdestä kymmenesosasta yrityksen omistamiseen oikeuttavista osakkeista.

Hallinto-oikeus katsoi, että aiotussa järjestelyssä oli kysymys lahjansaajien yhteisesti saamasta lahjasta, johon sisältyy vähintään yksi kymmenesosa osakeyhtiön osakkeista. Yhteislahjaa käsitellään verotuksessa perintö- ja lahjaverolain 15 ja 21 §:ien nojalla yhtenä luovutuksena, jonka mukaan määräytyvä vero jaetaan maksettavaksi yhteislahjan saajille. Nämä seikat huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoi, että lahjansaajien saanto täytti perintö- ja lahjaverolain 57 §:n vaatimuksen. Eräistä yhteisomistussuhteista annetun lain säännöksillä ei ollut merkitystä tämän asian arvioinnin kannalta. Hallinto-oikeus katsoi, ettei ennakkoratkaisua ollut valituksessa esitetyillä perusteilla syytä muuttaa.

Perintö- ja lahjaverolaki 15 § 1 mom., 21 §, 55 §, 56 §, 57 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Petri Saukko, Toni Sarivirta ja Pekka Hallikainen.

KHO:n päätös 23.1.2013 taltionumero 263. Päätöstä ei muuteta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.