Kuopion HAO 28.02.2011 11/0111/1

Henkilökohtaisen tulon verotus - Kotitalousvähennys - Ennakkoperintärekisteri - Euroopan unionin oikeus - Kansalaisuuteen perustuva syrjintä - Palvelujen vapaa liikkuvuus

Diaarinumero 01523/09/8101
Taltionumero 11/0111/1
Antopäivä 28.2.2011

Oikeuskysymyksenä oli, oliko Suomessa yleisesti verovelvollisella toisen EU:n jäsenvaltion kansalaisella oikeus saada kotimaassaan sijaitsevassa asunnossa teettämänsä työn perusteella kotitalousvähennys, kun työn oli suorittanut yritys, jota ei ollut merkitty ennakkoperintärekisteriin Suomessa.

Viron kansalainen A oli verovuonna 2007 ollut Suomessa yleisesti verovelvollinen. Hän oli vaatinut verotuksessaan kotitalousvähennyksenä vähennettäväksi Virossa sijaitsevan asuntonsa ikkunoiden vaihdosta aiheutuneita kuluja. Työn oli suorittanut virolainen yritys, joka oli merkitty Virossa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Verotuksen oikaisulautakunta hylkäsi A:n oikaisuvaatimuksen, jossa hän oli vaatinut kotitalousvähennyksen myöntämistä.

Hallinto-oikeus hylkäsi A:n oikaisulautakunnan päätöksestä tekemän valituksen.

Hallinto-oikeus totesi päätöksensä perusteluissa, että kotitalousvähennyksen saamisen edellytyksenä on tuloverolain 127 b §:n 2 kohdan mukaan muun ohessa, että työn tehnyt yrittäjä tai yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Vuoden 2007 alussa voimaan tulleella lailla ennakkoperintälain 25 §:n 3 momenttia on muutettu siten, että ennakkoperintärekisteriin on voitu sanotusta vuodesta lähtien merkitä myös Suomessa ilman kiinteää toimipaikkaa elinkeinotoimintaa harjoittava rajoitetusti verovelvollinen ulkomaalainen yrittäjä tai yritys, jonka asuinvaltion kanssa Suomella on verosopimus. Lainmuutoksen seurauksena myös tällaisen yrittäjän tai yrityksen tekemän työn perusteella on mahdollista saada kotitalousvähennys.

Tässä tapauksessa työn suorittanutta virolaista yritystä ei ollut merkitty ennakkoperintärekisteriin Suomessa vuonna 2007. Näin ollen A ei voinut tehdä kotitalousvähennystä yritykselle maksamansa työkorvauksen perusteella. Sillä seikalla, että kyseinen yritys oli merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin Virossa, ei ollut asiassa merkitystä.

Asiassa ei ollut kyse Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 18 artiklassa tarkoitetusta kansalaisuuteen perustuvasta syrjinnästä tai palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevien 56 ja 57 artiklojen vastaisesta menettelystä.

Verovuosi 2007.

Tuloverolaki 127 b § 2 kohta (1218/2006)
Ennakkoperintälaki 25 § 3 momentti (1225/2006)
Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus 18, 56 ja 57 artiklat

KHO:n päätös 12.8.2011 taltionumero 1351/2/11. Valituslupahakemus hylätään.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.