Kuopion HAO 22.02.2011 11/0069/2

Vammaispalvelu - Henkilökohtainen apu - Voimavaraedellytys - Kehitysvammainen

Diaarinumero 02506/10/6108
Taltionumero 11/0069/2
Antopäivä 22.2.2011

Vaikeavammaiselle A:lle oli haettu vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaista henkilökohtaista apua harrastuksiin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen. A:n hakemus oli hylätty, koska hänen avun tarpeensa painottui hoivaan, huolenpitoon ja valvontaan ja koska A ei kyennyt itse määrittelemään avun tarvettaan lain edellyttämällä tavalla.

Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Mikäli henkilökohtaisen avun tarve painottuu pääasiassa hoivaan, huolenpitoon ja valvontaan, ei edellytyksiä henkilökohtaisen avun järjestämiseen ole.

A oli keskiasteisesti kehitysvammainen, johon liittyi ADHD-tyyppinen oireisto ja haastavaa käyttäytymistä. Hänen omatoimisuustaitonsa olivat melko hyvät, joskin hän tarvitsi myös ohjausta päivittäisissä toimissaan, sosiaalisissa tilanteissa ja asioiden hoidossa. A:n katsottiin tarvitsevan mielekästä toimintaa ja tekemistä myös psyykkisen tilansa tukemiseksi. A opiskeli ammattiopistossa työhön ja itsenäiseen elämään valmentavalla opintolinjalla.

A kykeni ilmaisemaan haastattelussa sosiaalityöntekijälle, mihin toimintoihin hän omasta mielestään tarvitsi henkilökohtaista apua. A:n olosuhteista ja toimintakyvystä saatu selvitys kokonaisuutena huomioon ottaen hallinto-oikeus arvioi, että A:lla oli lain tarkoittamalla tavalla riittävästi voimavaroja määritellä tarvitsemansa avun sisältö ja toteutustapa. Avun tarpeen ei voitu katsoa perustuvan pääosin hoivaan, huolenpitoon ja valvontaan, vaikka A tarvitsi myös paljon ohjausta. Avun tarve tuli tältä osin turvatuksi palveluasumisella ja siihen liittyvillä lisäpalveluilla. Hallinto-oikeus kumosi perusturvalautakunnan päätöksen ja palautti asian perusturvalautakunnan alaiselle viranhaltijalle henkilökohtaisen avun järjestämistä varten.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
3 §, 8 § 2 mom. ja 8 c § 1-2 mom.

KHO:n päätös 30.3.2012 taltio 12/0762. Päätöstä ei muuteta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.