Kuopion HAO 13.01.2011 11/0012/2

Lastensuojelu - Yhteydenpidon rajoittaminen - Henkilönkatsastus - Perusoikeus - Henkilökohtainen koskemattomuus

Diaarinumero 02039/10/6135
Taltionumero 11/0012/2
Antopäivä 13.1.2011

Johtava viranhaltija oli yhteydenpidon rajoittamista koskevassa päätöksessä määrännyt, että sijaishuollossa olevia lapsiaan tapaamaan tulevan vanhemman oli suoritettava puhalluskokeet ja/tai häneltä oli otettava sylkinäytteet (tikkaritesti) ennen valvottuja tapaamisia.

Valituksen johdosta antamassaan päätöksessä hallinto-oikeus lausui, että yhteydenpidon rajoittamista koskevaan päätökseen yksipuolisesti henkilöä kuulematta asetettu henkilönkatsastusta koskeva määräys oli lainvastainen.

Henkilönkatsastus merkitsee vakavaa puuttumista henkilön perustuslain 7 §:ssä perusoikeutena turvattuun henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Perustuslain 7 §:n 3 momentin mukaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua ilman laissa säädettyä perustetta. Asiassa on lisäksi otettava huomioon sosiaalihuollon asiakkaan oikeus hyvään kohteluun, jota korostetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 4 §:ssä.

Lastensuojelulain 61 §:n 1 momentista ja 66 §:n 2 momentista ilmenee, että henkilönkatsastus voidaan yksittäisessä tapauksessa perustellusta syystä kohdistaa vain laitoshuoltona järjestettävässä sijaishuollossa olevaan lapseen. Lasta tapaamaan tulevaa henkilöä ei voida velvoittaa puhalluskokeen suorittamiseen tai sylkinäytteen antamiseen.

Kysymyksessä olevassa tapauksessa eivät tule sovellettavaksi pakkokeinolain 5 luvun 11 § tai saman lain 6 luvun 3 §.

Päätös on lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.