Kouvolan HAO 23.12.2011 11/0563/1

Ennakonperintä - Työsuhde - Kiinteistönvälittäjä

Diaarinumero: 00890/11/8510
Taltionumero: 11/0563/1
Antopäivä: 23.12.2011

Kiinteistötoimisto B Oy:n valitus ennakkoperinnässä annetusta ennakkoratkaisusta. Ennakkoratkaisun mukaan kiinteistövälittäjä A:n Kiinteistötoimisto B Oy:n tiloissa ja johdon ja valvonnan alaisuudessa tekemässä kiinteistönvälittäjän työssä on kyse työsuhteen tunnusmerkit täyttävässä työssä maksettavasta palkkiosta, josta on toimitettava ennakonpidätys.

Tosiasiat:

T:mi A on toiminut kiinteistönvälittäjänä Kiinteistötoimisto B Oy:n tiloissa. A on laskuttanut yhtiötä toiminnastaan. Asiassa on haettu ennakkoratkaisua siitä, onko maksettuja palkkioita pidettävä ennakkoperintälain mukaisena palkkana.

A:n ja B:n välisen luonnossopimuksen mukaan A tuottaa B:lle välitettäviä kohteita, etsii ostajia ja vuokraajia kohteille, neuvottelee ja hoitaa kaupat sekä vuokraukset. Sopimukset tehdään kuitenkin B Oy:n nimissä.

Hallinto-oikeus katsoi, että palkkioista ei ollut toimitettava ennakonpidätystä .

Perustelut:
A:n ja B:n välisessä sopimuksessa ei ole mainintaa B:n oikeudesta johtaa ja valvoa A:n toimintaa. Sopimuksessa ei myöskään kielletä A:ta tarjoamasta palvelujaan muille toimeksiantajille. A:n palkkio muodostuu toimeksiantojen perusteella määräytyvästä kokonaiskorvauksesta ja ja hän vastaa itse sosiaalikuluistaan. Hän kustantaa vakuutusturvansa ja käyttää omia työvälineitään. Hän maksaa työskentelytiloistaan ilmeisen käypää vuokraa B Oy:lle. A vastaa itse työnsä tuloksista, eikä B Oy:llä ole työsuhteeseen kuuluvaa ns isännän vastuuta A:n toimeksiannoista.
Tehdyn kokonaisarvion perusteella, ja kun myös osapuolten oma arvio tukee sitä, hallinto-oikeus kumosi ennakkoratkaisun ja katsoi, ettei kyse ole ennakkoperintälain mukaisesta palkasta.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Juha Alhonnoro, Kari Kolehmainen ja Seppo Jussila.
Asian on esitellyt Cilla Wisniewski.

Äänestys 2-1. Juha Alhonnoron mukaan merkityksellistä on, että kiinteistönvälittäjän A:n suorittamat myynti- ja vuokraustoimeksiannot ja kaupat sekä vuokraukset tehdään selvityksen mukaan B Oy:n nimissä. Näin ollen B Oy on vastuussa näistä sopimuksista. Tämän vuoksi B Oy omassa intressissään määrittää ja johtaa A:n työtä ja siten myös valvoo häntä.
Näin ollen A:n toiminimellään Kiinteistötoimisto B Oy:n tiloissa tekemässä kiinteistönvälittäjän työssä on tosiasiassa kyse työsuhteen tunnusmerkit täyttävässä työsuhteessa maksettavasta palkasta. Hylkään valituksen.

Lainkohdat:
Ennakkoperintälaki 13 § 1 momentti
Ennakkoperintälaki 14 §
Ennakkoperintälaki 25 § 1 momentti 1 kohta

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.