Helsingin HAO 20.12.2011 11/1555/4

Arvonlisävero - Verollinen myynti - Palvelun oma käyttö - Kiinteistöhallintapalvelut - Veron peruste - Palkkakustannukset

Diaarinumero: 07907/10/8201
Taltionumero: 11/1555/4
Antopäivä: 20.12.2011

Yhtiön omistamia kiinteistöjä käytettiin sen harjoittamassa asumisoikeus- ja vuokraustoiminnassa. Asiassa oli kysymys siitä, miltä osin sen palveluksessa olevan teknisen isännöitsijän, hallinnollisen isännöitsijän, kiinteistöpäällikön ja LVISA-insinöörin työsuorituksista oli maksettava arvonlisäverolain 32 §:n mukaista kiinteistöhallintapalvelun oman käytön veroa.

Yhtiön oli suoritettava kiinteistöhallintapalvelun oman käytön veroa seuraavista työsuorituksista, joiden katsottiin kohdistuvan arvonlisäverolain tarkoittamalla tavalla itse kiinteistöön ja sen käyttöön kiinteistönä, eikä yhtiön harjoittamaan asumisoikeus- ja vuokraustoimintaan:

  • teknisen isännöitsijän, kiinteistöpäällikön ja LVISA-insinöörin niin sanottuun PTS:ään eli kiinteistön korjausten taloudellisen ja teknisen pitkän tähtäimen suunnitelmaan liittyvät työsuoritukset
  • kiinteistöpäällikön suorittama yksittäisen toimintavuoden ja PTS:n näkökulmasta tapahtuva kustannusten ja tuottojen toteutumien seuranta, uusien toimintatapojen kehittäminen esimerkiksi lainsäädännön seuraamisella ja alan teknisen kehityksen hyödyntämisellä sekä isännöitsijöiden ohjeistaminen ja valvonta
  • hallinnollisen isännöitsijän suorittama hoitokulujen budjetointi, seuranta sekä budjettikokoukset
  • LVISA-insinöörin suorittama energiavalistus ja energiatodistusten laadinta

Yhtiön ei ollut suoritettava kiinteistöhallintapalvelun oman käytön veroa seuraavista työsuorituksista, joiden katsottiin olevan suoraan yhtiön harjoittamaan asuntojen asumisoikeus- ja vuokraustoimintaan kuuluvia toimenpiteitä:

  • teknisen isännöitsijän suorittamat muuttotarkastukset. Muuttotarkastuksen tarkoituksena oli selvittää oliko asukas aiheuttanut huoneistossa hallinta-aikanaan sellaista vahinkoa, josta asukkaalle muodostuisi korvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan.
  • teknisen ja hallinnollisen isännöitsijän vahinkoilmoituksien käsittely, kun vahinkoilmoitukset koskivat asukkaan toiminnasta huoneistossa aiheutuneita vahinkoja. Muilta osin kiinteistön vahinkoilmoituksiin ja vahinkotapahtumiin liittyvistä työsuorituksista oli maksettava kiinteistöhallintapalvelun oman käytön veroa.
  • teknisen ja hallinnollisen isännöitsijän työsuorituksista siltä osin kun kysymys oli asukkaan korvattavaksi tuleviin vahinkoihin ja avaintilauksiin liittyvien laskujen käsittely

Asiassa on esitetty esittelijän eriävä mielipide muuttotarkastusten osalta.

Arvonlisäverolaki 32 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.