Helsingin HAO 18.11.2011 11/1126/6

Osakkeen matemaattinen arvo - Yhtiön nettovarallisuus - Pitkävaikutteiset menot, joilla on varallisuusarvoa - Tuotekehitysmenot

Diaarinumero: 04178/10/8103
Taltionumero: 11/1126/6
Antopäivä: 18.11.2011

Yhtiö oli elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 25 §:n nojalla aktivoinut uuden venetyypin tuotekehitysmenoja. Tuotekehitysmenot olivat muodostuneet suunnittelu-, piirustus- ja muotoilutyöstä sekä prototyypin muottikustannuksista aiheutuneista materiaali- ja palkkakustannuksista. Yhtiön säännönmukaisessa verotuksessa oli katsottu, ettei mainituilla menoilla ollut varallisuusarvoa, eikä niitä otettu huomioon yhtiön nettovarallisuutta laskettaessa. Yhtiön mukaan tuotekehitysmenoista oli odotettavissa tulevaisuudessa vähintäänkin vastaavansuuruista tuloa, koska veneprototyypin muottia voidaan käyttää usean sadan veneen valmistamiseen ja jo pelkästään muotilla oli huomattavan jälleenmyyntiarvonsa johdosta varallisuusarvoa. Tulonodotuksia perusteltiin myös sillä, että uusi venetyyppi oli voittanut palkintoja venealan tapahtumissa.

Hallinto-oikeus katsoi, että kyseisillä tuotekehitysmenoilla oli yhtiölle varallisuusarvoa ja ne oli siten luettava yhtiön nettovarallisuuteen laskettaessa yhtiön osakkeiden matemaattista arvoa. Asiaa ei ollut voitu ratkaista pelkästään sillä oikaisulautakunnan käyttämällä perusteella, että näillä menoilla ei ole ollut aktivointipakkoa, vaan ne on mainitun lainkohdan nojalla voitu vähentää poistoina verovelvollisen vain niin erikseen vaatiessa.

Eri mieltä ollut jäsen katsoi, että menot olivat veneenrakentamisalalle luonteenomaisia, vuosittain toistuvia menoja eikä niitä voitu pitää sellaisina liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävän tutkimustoiminnan menoina, joilla olisi sellaista varallisuusarvoa, joka tulisi lukea yhtiön varoihin laskettaessa yhtiön osakkeen verovuoden matemaattista arvoa.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 25 §
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 2 §:n 1 mom ja 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.