Helsingin HAO 26.09.2011 11/1079/1

Arvonlisävero - Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta - Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen yliopistoille - Tilojen käyttöoikeuden edelleen luovutus ei-verovelvollisille toimijoille - Ennakkoratkaisu

Diaarinumero: 03482/11/8203
Taltionumero: 11/1079/1
Antopäivä: 26.9.2011

X Oy oli ennakkoratkaisuhakemuksessaan ilmoittanut, että se oli neljän yliopistolaissa (558/2009) tarkoitetun yliopiston ja Suomen valtion yhdessä omistama ns. tavallinen osakeyhtiö. Yhtiön perustaminen liittyi 1.1.2010 voimaan tulleeseen yliopistolakiuudistukseen. X Oy:n toimialana oli sen yhtiöjärjestyksen mukaan hallita omistus- ja vuokraoikeuden nojalla kiinteistö- ja toimitiloja ja vuokrata niitä pääasiallisesti tutkimus- ja koulutustoimintaan sekä näitä tukevaan yritystoimintaan yliopistojen pitkäjänteisen toiminnan turvaamiseksi. Osakassopimuksen mukaan yhtiön toiminnassa noudatetaan kiinteistömarkkinoiden tavanomaisia liike- ja kiinteistötalouden periaatteita.

X Oy vuokrasi toimitilojaan pääasiassa yliopistojen yliopistokäyttöön. Yhtiö voi vuokrata tiloja myös ulkopuolisille ja myös yliopistot voivat vuokrata tiloja muilta kuin yhtiöltä. Yliopistojen yhteydessä toimii yliopiston toimintaan läheisesti kuuluvia itsenäisiä organisaatioita, esimerkiksi yliopistolaissa tarkoitetut ylioppilaskunta ja osakunnat, ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö ja erillisiä säätiömuodossa toimivia tutkimusyhteisöjä ja yrityksiä. Näin ollen kaikki toimijat eivät olleet arvonlisäverovelvollisia. Yliopistot mahdollisesti vuokrasivat tai luovuttivat vastikkeetta yliopistokäyttöön vuokraamiaan tiloja tämäntyyppisille yhteisöille joko vastiketta vastaan tai vastikkeetta. X Oy ei ollut keskinäinen kiinteistöyhtiö.

Arvonlisäverolain 30 §:n 1 momentin mukaan verovelvollisuus edellyttää, että kiinteistöä käytetään jatkuvasti 10 luvussa tarkoitettuun vähennykseen oikeuttavaan toimintaan tai että kiinteistön käyttäjänä on valtio tai yliopistolain 1 §:ssä tarkoitettu yliopisto. Uuden yliopistolain (558/2009) myötä valtion tilivirastoina aiemmin toimineet yliopistot muuttuivat julkisoikeudellisiksi laitoksiksi ja yksityisoikeudellisiksi säätiöiksi, joihin ei enää sovelleta valtiota koskevia arvonlisäverolain säännöksiä. Hallinto-oikeus katsoi, että yliopistojen muuttuneen oikeudellisen aseman vuoksi niihin ei enää voida soveltaa Valtion arvonlisäverotyöryhmän 2001 muistiossa esitettyjä tulkintoja, jotka koskevat budjettitalouden piirissä olevan valtion viraston tai laitoksen vuokraaman kiinteistön edelleen vuokrauksen arvonlisäverokäsittelyä.

Hallinto-oikeus katsoi, että kun X Oy luovutti kiinteistön käyttöoikeuden ennakkoratkaisuhakemuksessa tarkoitetuille yliopistoille, jotka luovuttivat vuokralle ottamansa tilan tai siitä osan edelleen erilliselle, ei-verovelvolliselle oikeushenkilölle tai yhteisölle, yliopistoja ei ollut edelleen vuokrattavien tai vastikkeetta luovutettavien tilojen osalta pidettävä arvonlisäverolain 30 §:n 1 momentissa tarkoitettuina tilojen käyttäjinä. Hallinto-oikeus lausui uutena ennakkoratkaisuna, että X Oy ei voinut hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi eikä jatkaa kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamista arvonlisäverollisena yliopistoille luovuttamistaan tiloista, joissa yhtiön vuokralaisina olivat ennakkoratkaisuhakemuksessa mainitut yliopistot, siltä osin kuin yliopistot luovuttivat tiloja tai osia niistä ei-verovelvollisille toimijoille vastikkeetta tai korvausta vastaan.

Arvonlisäverolaki 5 a §, 27 § 1 mom, 28 § 1 mom, 30 § 1 ja 2 mom
Yliopistolaki 1 § 1 ja 2 mom
HE 244/2009 vp
VaVM 43/2009

KHO:n päätös 15.4.2013 taltionumero 1287: Päätöksen lopputulosta ei muuteta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.