Helsingin HAO 05.07.2011 11/0689/5

Lastensuojelu - Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen - Huostaanoton edellytykset - Puutteellinen hakemus - Hakemuksen täydentäminen - Huostaanottohakemuksen hylkääminen

Diaarinumerot: 01878/11/6131, 01879/11/6131
Taltionumerot: 11/0689/5, 11/0690/5
Antopäivä: 5.7.2011

Hallinto-oikeuteen saapuneissa huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevissa hakemuksissa vaadittiin kahden alle 12-vuotiaan lapsen ottamista kuntayhtymän perusturvajaoston huostaan ja heidän sijoittamistaan sijaisperheeseen. Hakemuksissa ei nimetty sijaishuoltopaikkaa. Lapset asuivat edelleen kotona.

Hakijaa pyydettiin kahdessa eri yhteydessä täydentämään määräajassa hakemuksia muun ohella sijaishuoltopaikan osalta. Jälkimmäisen määräajan päättymisen jälkeen hakija ilmoitti, että sijaisperhettä ei ole saatavilla ja että lapset on pakko sijoittaa lastenkotiin X, kun hallinto-oikeudesta tulee siihen lupa. Hallinto-oikeus pyysi uudelleen hakijaa täydentämään hakemuksia sijaishuoltopaikan osalta ja toimittamaan selvityksen suunnitellusta sijoituspaikasta. Hakemuksia ei täydennetty.

Hallinto-oikeus totesi, ettei hakemuksissa esitettyä mainintaa siitä, että lapsille etsitään sijaisperhettä mahdollisimman läheltä kotia tai hakijan myöhempää ilmoitusta siitä, että lapset on pakko sijoittaa lastenkotiin, voitu pitää lastensuojelulain 44 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuna selvityksenä sijaishuoltopaikasta. Hakemukset olivat puutteelliset myös lastensuojelulain 44 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun lapsen läheisverkoston kartoittamisen osalta.

Hallinto-oikeus katsoi, että hakemukset eivät täyttäneet huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevalle hakemukselle lastensuojelulain 44 §:n 1 momentissa asetettuja vaatimuksia ja ettei hakemusten perusteella siten ollut mahdollista todeta, täyttyvätkö kaikki mainitun lain 40 §:n mukaiset huostaanoton ja sijaishuollon järjestämisen edellytykset. Koska hakija ei sille varatuista tilaisuuksista huolimatta myöskään ollut täydentänyt hakemuksiaan, hakemukset oli hylättävä.

Päätökset ovat lainvoimaiset.

Lastensuojelulaki 32 § 1 mom sekä 40, 44 ja 50 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.