Helsingin HAO 17.06.2011 11/0682/6

Henkilökohtaisen tulon verotus - Lapsikylävanhempi - Luontoisetu - Asuntoetu - Ennakkoperintä - Ennakkoperinnän ennakkoratkaisu

Diaarinumero: 09080/10/8108
Taltionumero: 11/0682/6
Antopäivä: 17.6.2011

Yhdistyksellä on Suomessa lapsikyliä, joissa kussakin on 6 - 11 pinta-alaltaan 150 - 180 neliömetrin suuruista kotia, jotka sijaitsevat samalla tontilla. Yhdessä lapsikyläkodissa asuu 4 - 7 huostaanotettua lasta. Sijoitettujen lasten ikä vaihtelee kahden kuukauden ja 18 vuoden välillä. Lapsikyläkodissa asuu lasten lisäksi yhdistykseen työsuhteessa oleva työntekijä tai pariskunta, jotka saavat käyttöönsä oman makuuhuoneen, mutta jakavat yhteiset tilat lapsikyläkodissa asuvien lasten kanssa. Lapsikylävanhemman työvelvoite on kuusi vuorokautta kalenteriviikossa ja hän on kalenterivuodessa työssä yhdeksän kuukautta ja lomalla kolme kuukautta. Lapsikylävanhempi on velvollinen lähtemään vapaapäiviensä ja lomiensa ajaksi pois lapsikyläkodista, koska hänen tilalleen tuleva sijainen käyttää lapsikylässä ollessaan vakituisen lapsikylävanhemman makuuhuonetta. Lapsikylävanhemmalla on yleensä oma koti, jossa hän on kirjoilla ja joka on hänen virallinen osoitteensa. Sijaisen vuotuinen työvelvoite on 130 - 160 vuorokautta.

Hallinto-oikeus katsoi, että Verohallinnon luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitetun veronalaisen asuntoedun voidaan katsoa koskevan lähinnä tavanomaisiksi luonnehdittavia asuinolosuhteita. Lapsikyläkodin asuinolosuhteita ei voida pitää työntekijöiden näkökulmasta tavanomaisina, koska makuuhuone ja yleiset tilat eivät ole työntekijöiden käytettävissä vapaapäivien ja lomien aikana, eivätkä he näin ollen voi käyttää lapsikyläkodin tiloja yksinomaisena asuntonaan. Lapsikyläkodin työntekijöille on työn luonteesta johtuen välttämätöntä järjestää työvuorojen ajaksi tarpeelliset yöpymistilat ja asuintilat, koska lapsikylävanhemman ja tämän sijaisen työnkuva edellyttää kulloinkin työvuorossa olevan työntekijän jatkuvaa läsnäoloa lapsikyläkodissa. Huoneisto on itse asiassa lapsikylävanhemman ja tämän sijaisen työntekemispaikka. Huoneiston yhteisten tilojen käyttöoikeuden ei voida katsoa aiheuttavan lapsikylävanhemmalle tai tämän sijaiselle huomattavaa elantokustannusten säästöä.

Hallinto-oikeus kumosi veroviraston ennakkoratkaisun ja lausui uutena ennakkoratkaisuna, ettei lapsikylävanhemmalle tai tämän sijaiselle voida katsoa syntyvän asunnon työvuorojen aikaisesta käyttöoikeudesta veronalaista luontoisetua hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa.

Ennakkoperintälaki 13 § 1 ja 3 mom
Tuloverolaki 29 § ja 64 § (504/2010)
Verohallituksen päätös vuodelta 2011 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.