Helsingin HAO 13.05.2011 11/0491/5

Maankäyttö ja rakentaminen - Poikkeaminen - Rakentamisen määrä

Diaarinumero: 02817/10/4111
Taltionumero: 11/0491/5
Antopäivä: 13.5.2011

Rakennuspaikkana oleva kiinteistö oli asemakaavassa osoitettu vesiurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, jolle oli merkitty rakennusoikeutta 280 k-m2 ja rakennuksen enimmäiskerrosluvuksi I. Kiinteistöllä sijaitsi melontakeskus, joka lupahakemuksen mukaan tulisi purettavaksi, koska melontatoiminta alueella oli loppunut. Kaupunkisuunnittelupäällikkö oli myöntänyt asemakaavasta poiketen luvan rakentaa kiinteistölle 17 300 brutto-m2:n suuruisen pysäköintirakennuksen, jossa olisi liike- ja palvelutiloja 113 k-m2. Rakennuksessa olisi kaksi kellarikerrosta ja kuusi maanpäällistä kerrosta.

Pysäköintitalo olisi ainoa kiinteistölle rakennettava rakennus. Sen kokonais­alasta olisi pääosa varattuna pysäköintitarkoitukseen. Hallinto-oikeus katsoi, että asemakaavassa määriteltyyn tontin rakennusoikeuteen laskettavaan alaan on luettava pysäköintitalon pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala.

Kun otettiin huomioon haetun rakentamisen määrä suhteessa kiinteistölle asemakaavassa osoitettuun rakennusoikeuteen ja enimmäiskerroslukuun sekä rakennushankkeen poikkeaminen käyttötarkoitukseltaan täysin asemakaavassa osoitetusta alueen käytöstä, hankkeen toteuttaminen kaavoituksesta erillisellä poikkeamispäätöksellä aiheutti haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Edellytyksiä poikkeamiselle ei ollut.

Kysymys myös kaupunkisuunnittelupäällikön toimivallasta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 § (476/2004, 1129/2008 ja 1257/2010)
Maankäyttö- ja rakennuslaki 172 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.