Helsingin HAO 06.05.2011 11/0488/6

Varainsiirtovero - Varainsiirtoveron palauttaminen - Pääomalainavelkakirja - Arvopaperi

Diaarinumero: 06773/09/8504
Taltionumero: 11/0488/6
Antopäivä: 6.5.2011

X Oyj oli ostanut tytäryhtiönsä Y Oy:n osakkeita Z Oyj:ltä. X Oyj oli samalla ostanut Z Oyj:ltä pääomalainavelkakirjat, joiden perusteella Z Oyj:llä oli ollut Y Oy:ltä pääomalainasaaminen. Pääomalainan korko oli määräytynyt neljältä ensimmäiseltä vuodelta 12 kuukauden euriborin mukaan lisättynä neljällä prosenttiyksiköllä ja myös sen jälkeen lainapääoman ja tietyn korkoprosentin mukaan, joka oli määräytynyt kahdesta korkovaihtoehdosta sen mukaan, paljonko Y Oy:n liikevoitto oli ollut suhteessa liikevaihtoon. Lainan korko ei siten ollut suoraan määräytynyt Y Oy:n toiminnan tuloksen tai osingon suuruuden mukaan, eikä korko oikeuttanut osallisuuteen yhtiön vuosivoitosta. Pääomalainavelkakirjoja ei voitu näin ollen rinnastaa tuotto-oikeuksiltaan esimerkiksi osakkeisiin. Asiassa ei ollut myöskään väitetty, että kyseessä olevat lainat eivät olisi olleet todellisia lainoja. Pääomalainavelkakirjoja ei siten voitu pitää sellaisina varainsiirtoverolain 17 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuina arvopapereina, joiden omistusoikeuden luovutuksesta olisi ollut suoritettava varainsiirtoveroa.

X Oyj:llä oli siten oikeus saada takaisin suorittamansa varainsiirtovero säädettyine korkoineen.

Äänestys 2 - 1.

Varainsiirtoverolaki 15 § 1 mom ja 17 § 1 mom

KHO:n päätös 25.6.2013 taltionumero 2134: Päätöstä ei muuteta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.