Helsingin HAO 23.03.2011 11/0366/1

Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Työntekijän oleskelulupa - Kielteinen osaratkaisu - Toisen EU-maan myöntämä oleskelulupa - Kolmannen maan kansalainen - Saatavuusharkinta - Työmarkkina-alue

Diaarinumero: 04131/10/3102
Taltionumero: 11/0366/1
Antopäivä: 23.3.2011

Poliisilaitos oli hylännyt ulkomaalaisen työntekijän oleskelulupahakemuksen, koska työlupayksikkö oli tehnyt kielteisen osaratkaisun työntekijän oleskeluluvan edellytyksistä. Kielteisen osaratkaisun mukaan sopivaa työvoimaa ilmoitettuihin työtehtäviin, siivous, on saatavissa kohtuullisessa ajassa työmarkkina-alueelta (Suomi / muu ETA-alue), jolta työnantajien edellytetään ensisijaisesti rekrytoivan työvoimaa. Italia oli myöntänyt ulkomaalaiselle oleskeluluvan perhesiteen perusteella, mutta hänelle ei ollut myönnetty pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskelulupaa. Ulkomaalaislain 72 §:n 1 momentin 1 kohtaa koskevan hallituksen esityksen (28/2003 vp) mukaan tarkoitettaisiin työmarkkinoilla käytettävissä olevalla henkilöllä EU:n jäsenvaltioiden ja ETA:seen liittyneiden valtioiden kansalaisia ja alueella laillisesti oleskelevia, työntekoon oikeutettuja kolmansien maiden kansalaisia. Hallinto-oikeus katsoi, että alueella laillisesti oleva, työntekoon oikeutettu kolmannen maan kansalainen tarkoittaa Suomessa työntekoon oikeuttavan oleskeluluvan saanutta kolmannen maan kansalaista. Ulkomaalaisen ei katsottu kuuluvan siihen työmarkkina-alueeseen, jolta työnantajan oli ensisijaisesti rekrytoitava työvoima. Vaikka ulkomaalaisella oli Italian myöntämä oleskelulupa perhesiteen perusteella, hän tarvitsi Suomessa työntekijän oleskeluluvan tehdäkseen ansiotyötä. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Ulkomaalaislaki 72 § 1 mom 1 kohta

KHO:n päätös 2.4.2013 taltionumero 1114: Valituslupahakemus hylätään

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.