Helsingin HAO 24.03.2011 11/0344/6

Käyttöomaisuus - Käyttöomaisuusosake - Luovutus- ja purkuvoitto - Luovutus- ja purkutappio - Luovutus- ja purkutappioiden vähentämisjärjestys

Diaarinumero: 03137/09/8103
Taltionumero: 11/0344/6
Antopäivä: 24.3.2011

Hallinto-oikeuden ratkaistavana oikeuskysymyksenä oli se, tuliko verovuonna syntyneet käyttöomaisuusosakkeiden luovutus- ja purkutappiot vähentää saman verovuoden luovutusvoitosta ennen kuin aikaisempina vuosina vahvistetut tappiot voitiin vähentää, vai tuliko aikaisempina verovuosina vahvistetut tappiot vähentää verovuoden luovutusvoitoista ennen verovuoden tappioita. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 b §:n 4 momentin sanamuoto ei ollut yksiselitteinen nyt esillä olevan oikeuskysymyksen osalta eikä lainvalmisteluasiakirjoista tai Verohallinnon ohjeista ollut saatavissa ohjausta säännöksen tulkintaan. Verohallinnon laskentajärjestelmän toteutuksella ja verolomakkeen 71 täyttöohjeella ei ollut välitöntä merkitystä ratkaistaessa sitä, kuinka elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 b §:n 4 momenttia oli tulkittava. Hallinto-oikeus katsoi, että elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 b §:n 4 momentin sanamuodon voitiin katsoa mahdollistavan tulkinnan, jonka mukaan aikaisempien verovuosien luovutustappiot vähennetään ennen verovuoden tappioiden vähentämistä. Tällaisen tulkinnan voitiin myös katsoa olevan verovelvolliselle edullisin. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain systematiikkaan liittyvät näkökohdat eivät edellyttäneet toisenlaista tulkintaa.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoi, että X Oyj:n verovuoden 2006 verotuksessa veronalaisista luovutus- ja purkuvoitoista oli tullut vähentää ensin verovuoden 2005 luovutustappiot ja vasta sen jälkeen verovuoden 2006 luovutus- ja purkutappioita. Samoin yhtiön verovuoden 2007 verotuksessa veronalaisista luovutus- ja purkutappioista oli tullut vähentää ensin edellä mainittu verovuodelta 2006 vahvistettu luovutus- ja purkutappio ja sen jälkeen verovuoden 2007 luovutus- ja purkutappioita.

Äänestys 2 - 1.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 b §:n 4 momentti (717/2004)

Ks. KHO 2007:54

KHO:n päätös 14.3.2013 taltionumero 942: Päätöstä ei muuteta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.