Helsingin HAO 16.02.2011 11/0169/2

Kunnallisvalitus - Päätöksen valituskelpoisuus - Päätöksen muutoksenhakukelpoisuus - Työkyvynarviointiin määrääminen

Diaarinumero: 00160/11/2209
Taltionumero: 11/0169/2
Antopäivä: 16.2.2011

Asiassa oli kysymys siitä, onko viranhaltijan määrääminen työkyvynarviointiin muutoksenhakukelpoinen päätös vai työnjohdollinen määräys, josta ei voi kuntalainan 91 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta.

Hallinto-oikeus katsoi, että viranhaltijan velvollisuus osallistua työnantajan määräyksen ja päätöksen perusteella kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 19 §:ssä tarkoitettuihin terveydentilansa toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin merkitsi puuttumista perustuslain 7 §:ssä turvattuun yksilön henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Työkyvyn selvittämistä koskevalla määräyksellä oli siten sellainen vaikutus viranhaltijan oikeuteen tai velvollisuuteen, että hänellä oli oikeus saattaa asia muutoksenhakuelimen tutkittavaksi. Tämän vuoksi ja kun muutoksenhakuoikeutta työkyvyn selvittämistä koskevaan määräykseen ei ollut laissa rajoitettu, hallinto-oikeus katsoi, että kaupungin viranomaisen määräys viranhaltijan työkyvyn selvittämisestä oli muutoksenhakukelpoinen päätös.

Korkein hallinto-oikeus on 29.4.2011 taltio 1168 pysyttänyt päätöksen.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 19 §
Kuntalaki 89 § ja 90 §
Suomen perustuslaki 7 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.