Helsingin HAO 03.02.2011 11/0074/3

Tappion vähentäminen konserniavustusta vastaavalta osalta - Omistajanvaihdos - Emoyhtiön vaihtuminen - Poikkeuslupa

Diaarinumero: 04524/09/8199
Taltionumero: 11/0074/3
Antopäivä: 3.2.2011

Yhtiö X Oy myi omistamiensa yhtiöiden A Oy:n ja B Oy:n osakekannat 9.7.2007 ulkomaalaiselle yhtiö Y:lle. A Oy ja B Oy olivat siten ensin X Oy:n ja omistajanvaihdoksen jälkeen yhtiö Y:n omistamia toistensa sisaryhtiöitä. A Oy oli saanut verovuonna 2008 B Oy:ltä konserniavustusta, josta se pyysi lupaa saada vähentää verovuoden 2007 tappiota.

Hallinto-oikeus totesi, että omistajavaihdos ei ollut vaikuttanut A Oy:n ja B Oy:n asemaan toistensa sisaryhtiöinä. Koska kuitenkin tappiovuonna yhtiöiden yhteinen omistaja oli vaihtunut toiseen yhteiseen omistajaan ja vastaavasti vaihtui konserni emoyhtiö X Oy:n konsernista emoyhtiö Y:n konserniin ja koska omistajanvaihdoksessa ei siten ollut kysymys konsernin sisäisestä omistusjärjestelystä, hallinto-oikeus katsoi, ettei konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 3 §:ssä säädetyt edellytykset konserniavustuksen antamiselle olleet täyttyneet tuloverolain 122 §:n 4 momentissa edellytetyin tavoin jo ennen tuloverolain 122 §:n 1 momentissa tarkoitettua omistajanvaihdosta. Näin ollen A Oy:llä ei ollut oikeutta vähentää verovuoden 2007 tappiota B Oy:ltä verovuonna 2008 saamastaan konserniavustuksesta.

Ks. KHO 30.5.1991 taltio 1853

Äänestys 2-1.

Eri mieltä ollut jäsen katsoi, että edellä todetuissa olosuhteissa yhtiön A ja yhtiön B välillä on jo vallinnut ennen 9.7.2007 tapahtunutta omistajanvaihdosta tuloverolain 122 §:n 4 momentissa edellytetyin tavoin konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 3 §:ssä tarkoitettu konsernisuhde. Kun asiassa ei ole ilmennyt, että kyse olisi konserniavustuksen kierrättämisestä uudelta omistajayhtiöltä tappioyhtiölle sen tytäryhtiön kautta, Konserniverokeskus on voinut myöntää yhtiölle A poikkeusluvan tappioiden vähentämiseen myös yhtiöltä B verovuonna 2008 saadusta konserniavustuksesta.

Tuloverolaki 122 § 1 mom, 3 mom ja 4 mom
Laki konserniavustuksesta verotuksessa 3 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.