Helsingin HAO 17.01.2011 11/0049/4

Ajoneuvovero - Ajoneuvoveron lisävero - Ne bis in idem -sääntö - Euroopan ihmisoikeussopimus - Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 4 artikla

Diaarinumero: 03333/10/8304
Taltionumero: 11/0049/4
Antopäivä: 17.1.2011

A oli käyttänyt omistamaansa liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa liikenteessä 27.2.2010. A:lle oli määrätty ajoneuvoveroa ja lisäveroa ajoneuvoverolain mukaiset vähimmäismäärät.

A oli vaatinut ajoneuvoveron ja ajoneuvoveron lisäveron, yhteensä 1 010 euron, palauttamista.

Hallinto-oikeus totesi, että ajoneuvoverolain 66 §:n 1 momentin mukaan rangaistuksesta ajoneuvoveron lainvastaisesta välttämisestä ja sen yrittämisestä säädetään rikoslain 29 luvun 1-3 §:ssä. Rangaistusmääräysmenettelyssä A:n oli katsottu syyllistyneen kahteen ajoneuvorikkomukseen, koska hän oli käyttänyt katsastamatonta ja liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa liikenteessä. Määrätty sakkorangaistus oli siten perustunut ajoneuvolain 96 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaiseen ajoneuvolain 8 §:n 1 momentissa säädetyn ajoneuvon katsastamattomuudesta ja liikennekäytöstä poistamisesta johtuneen käyttökiellon rikkomiseen. Asiassa ei ollut väitettykään, että valittajaa olisi rangaistu ajoneuvoveron välttämisestä. Lisäksi ajoneuvoverolain 47 a §:n mukaisen lisäveron määrääminen ei perustunut valittajan syyllisyyden arviointiin, eikä viranomaisella ollut harkintavaltaa lisäveron määrän osalta. Hallinto-oikeus katsoi, että A:lle maksuunpannun lisäveron kohdalla ei siten ollut kysymys Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklan 1 kohdan tarkoittamasta tilanteesta. Sen mukaan ketään ei saa saman valtion tuomiovallan nojalla tutkia uudelleen tai rangaista oikeudenkäynnissä rikoksesta, josta hänet on jo lopullisesti vapautettu tai tuomittu syylliseksi valtion lakien ja oikeudenkäyntimenettelyn mukaisesti. Koska A oli käyttänyt omistamaansa liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa liikenteessä, Liikenteen turvallisuusviraston oli tullut määrätä hänelle ajoneuvovero ja lisävero.

Ajoneuvolaki (1090/2002) 96 § 1 mom 3 kohta (226/2009)
Ajoneuvoverolaki (1281/2003) 5 § 2 mom (235/2007), 47 § 2 mom (235/2007), 47 a § (235/2007), 62 § 1 mom (611/2005) ja 66 § 1 mom
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 4 artikla 1 kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.