Hämeenlinnan HAO 08.02.2011 11/0087/2

Maankäyttö ja rakentaminen - Yleiskaava - Vuorovaikutus - Osallinen - Naapurikunnan jäsen

Diaarinumero: 00096/10/4102, 00114/10/4102, 00152/10/4102, 00166/10/4102, 00167/10/4102
Taltionumero: 11/0087/2
Antopäivä: 8.2.2011

Päätöslyhennelmä

Yleiskaavassa, joka rajoittui naapurikaupunkiin, oli osoitettu lukuisia uusia asuntoalueita. Osallisina oli pidetty kaava-alueen ja sen naapurialueen maanomistajia ja haltijoita, jotka olivat kaupungin tiedossa. Naapurikaupungin jäseniä ei ollut pidetty osallisina. Alue tukeutui suurelta osin naapurikaupungin puolella sijaitseviin palveluihin. Liikenneselvitysten perusteella eniten käytetyksi reitiksi kaava-alueelle muodostuisi naapurikaupungin alueella sijaitseva katu. Liikennemäärä kadulla kaupunkien rajalla kasvaisi noin 50 % vuoteen 2030 mennessä, jolloin uusia asukkaita olisi kaava-alueella noin 1500. Tämän jälkeen yleiskaava-alueen asukasmäärä kasvaisi kaava-asiakirjojen mukaan edelleen aina noin 4200 uuteen asukkaaseen saakka.

Osallisuuden kannalta ratkaisevia ovat ennen muuta kaavan vaikutukset, jotka voivat merkittävillä kaavoilla olla huomattavia myös kaava-alueen ulkopuolella. Kun otettiin huomioon kaavan mahdollistama suuri asukasmäärä, kaava-alueen sijainti kaupunkien rajalla sekä naapurikaupungin puolella sijaitsevan kadun keskeinen merkitys kaava-alueen liikenteelle, kaava koski mainitun kadun alueen asukkaita edustavien, muutoksenhakijoina olevien naapurikaupungin asukasyhdistysten toimialaa ja voi vaikuttaa huomattavasti ainakin mainitun kadun varressa naapurikaupungin puolella asuvien asumiseen tai muihin oloihin. Näitä tahoja olisi siten tullut pitää kaavoitusmenettelyssä osallisina.

Oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 §
Maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §

KHO:n päätös 20.6.2012 taltio 12/1742. Päätöstä ei muuteta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.