Hämeenlinnan HAO 25.01.2011 11/0042/1

Autovero - Veroprosentti - Mallikohtaisen veroprosentin vaihtelu - Syrjimättömyys

Diaarinumero: 02826/09/8301
Taltionumero: 11/0042/1
Antopäivä: 25.1.2011

Päätöslyhennelmä

Asiassa sovellettiin muun muassa autoverolain 6 a §:n 2 momentin (266/2003) säännöstä, jonka perusteella tullihallitus vahvisti ennen vuotta 2003 valmistetun käytettynä verotettavan henkilöauton veron osuuden julkaisemassaan taulukossa.

Taulukossa tullihallitus on määritellyt useimmille automalleille yksilöllisen veroprosentin, joka jossakin määrin vaihteli auton käyttöönottokuukaudesta riippuen.

Tässä tapauksessa kysymyksessä ollut käytettynä verotettu henkilöauto oli otettu käyttöön tammikuussa 1995. Tulli oli vahvistanut autoveron osuuden edellä tarkoitetun taulukon mukaisesti 26 prosentiksi, joka oli automallin käyttöönottokuukauden eli tammikuun 1995 veroprosentti. Lukuun ottamatta saman vuoden heinä- ja elokuuta samanmallisten autojen taulukon mukainen veroprosentti oli 26 myös muiden vuoden 1995 kuukausien osalta. Vuoden 1995 heinäkuussa käyttöön otettujen vastaavanlaisten autojen autoveroprosentti oli 27 ja elokuussa käyttöön otettujen autojen 25.

Verovelvollinen oli pitänyt verotusta syrjivänä ja perustellut veron alentamista koskevaa vaatimustaan toteamalla muun muassa, että veroprosentti toisen hallinto-oikeuden erään aikaisemman päätöksen mukaan ei voi vaihdella kuukausittain. Tämän vuoksi autoveroprosentiksi verovelvollisen käsityksen mukaan tuli tämän aikaisemman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisella tavalla määrätä taulukon mukainen vuoden alin veroprosentti, koska verotus verovelvollisen käsityksen mukaan olisi muussa tapauksessa syrjivää.

Tullihallituksen tulliasiamies oli pyytänyt korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa ja tehnyt valituksen tästä toisen hallinto-oikeuden aikaisemmasta päätöksestä. Korkein hallinto-oikeus ei kuitenkaan ollut myöntänyt asiassa valituslupaa eikä siten ollut ratkaisut valitusta.

Tässä tapauksessa hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja perusteli päätöstään veroprosentin ja verotuksen väitetyn syrjivyyden osalta seuraavasti:

Veroprosentti on vahvistettu autoverolain 6 a §:n (266/2003) mukaisesti.

EY:n perustamissopimus ei ole esteenä sille, että yleistä vähittäismyyntiarvoa määritettäessä käytetään tilastollista arvonmääritystapaa. Tilastollisen arvonmäärityksen tulee kohtuullisen likimääräisyyden puitteissa johtaa sellaiseen verotukselliseen lopputulokseen, että verotus ei johda ulkomaisen tuotteen syrjimiseen Suomen markkinoilla.

Tässä tapauksessa autoveron määräämisen perusteena on auton verotusarvo ja edellä mainitun taulukon mukainen veroprosentti. Edellä kuvatulla tavalla vahvistetun veroprosentin käyttö ei hallinto-oikeuden käsityksen mukaan johda syrjivään lopputulokseen. Käytetyn verotusarvon ja veroprosentin perusteella määräytyneen autoveron ei kohtuullisen likimääräisyyden puitteissa ole katsottava ylittäneen Suomessa alunperin rekisteröidyn samanlaisen käytetyn auton arvoon sisältyvää verosta jäljellä olevaa määrää. Verotusta ei siten tässä tapauksessa ole pidettävä syrjivänä.

Oikeusohjeet

Autoverolaki 6 a § 2 mom (266/2003)

KHO:n päätös 21.6.2011 taltio 10/1740. Valituslupahakemus hylätään.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.