Hallinto-oikeuden päätöksiä: 2011

Rovaniemen HAO 08.09.2011 11/0357/1
Vammaispalvelu - Taloudellinen tukitoimi - Auton hankinta
Kuopion HAO 29.08.2011 11/0308/3
Kunnallisasia - Viranhaltija - Irtisanominen - Päätöksen tiedoksianto - Henkilökohtainen tiedoksianto - Kirje - Oikaisuvaatimus - Määräaika - Viranomaisen selvitysvelvollisuus
Turun HAO 25.08.2011 11/0235/1
Luonnonsuojelu - Pohjanlepakko - Lisääntymis- ja levähdyspaikka - Rakennus - Vakiintunut päiväpiilo - Poikkeuslupa - Edellytykset - Erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy - Muu tyydyttävä ratkaisu
Hämeenlinnan HAO 22.08.2011 11/0510/1
Luovutusvoitto - Hankintameno - Elinikäinen hallintaoikeus - Asunto-osakeyhtiön osakkeet
Rovaniemen HAO 16.08.2011 11/0317/1
Ennakkoratkaisu - liiketoimintasiirto - liiketoimintakokonaisuus - kokonais­jakautuminen - varainsiirtovero - verovapaus - kunnallinen liikelaitos
Oulun HAO 11.08.2011 11/0360/1
Henkilökohtaisen tulon verotus - Luovutustappio - Hankintameno - Alihinta
Oulun HAO 21.07.2011 11/0324/1
Henkilökohtaisen tulon verotus - Tulonhankkimiskulut - Työasuntovähennys
Vaasan HAO 08.07.2011 11/0195/1
Ympäristö - Toiminnan ympäristövaikutukset - Toimivaltainen lupaviranomainen - Sijaintikunta
Helsingin HAO 08.07.2011 11/0784/2
Perusopetus - Kurinpito - Kirjallinen varoitus - Menettely kurinpitoasiassa - Asian selvittäminen - Kuuleminen
Rovaniemen HAO 06.07.2011 11/0273/1
Käyttöomaisuusosake - tulolähde - elinkeinotoiminta
Vaasan HAO 06.07.2011 11/0189/1
Vesilaki - Ruoppaus ja vesialueen täyttö - Valvonta - Hallintopakko - Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivalta - Valituskelpoinen päätös - Tutkimatta jättäminen
Helsingin HAO 05.07.2011 11/0689/5
Lastensuojelu - Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen - Huostaanoton edellytykset - Puutteellinen hakemus - Hakemuksen täydentäminen - Huostaanottohakemuksen hylkääminen
Kuopion HAO 04.07.2011 11/0488/1
Omaisuuden luovutusvoitto - Oman asunnon luovutus - Perheen vakituinen asunto - Lukio-opiskelu
Oulun HAO 04.07.2011 11/0326/2
Poikkeamislupa, rannan suunnittelutarve, tuulivoimala, valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö
Kuopion HAO 30.06.2011 11/0480/1
Lahjavero - Ennakkoratkaisu - Sukupolvenvaihdos - Veronhuojennus - Yhteisesti lahjana saatu omaisuus - Osakeyhtiö
Helsingin HAO 27.06.2011 11/0735/2
Toimeentulotuki - Ansiotulo - Ansiosidonnainen päiväraha
Hämeenlinnan HAO 22.06.2011 11/0399/1
Henkilökohtaisen tulon verotus - Viikonloppumatkat - Puolisoilla eri kotikunnat
Helsingin HAO 17.06.2011 11/0682/6
Henkilökohtaisen tulon verotus - Lapsikylävanhempi - Luontoisetu - Asuntoetu - Ennakkoperintä - Ennakkoperinnän ennakkoratkaisu
Helsingin HAO 17.06.2011 11/0680/6
Elinkeinotulon verotus - Käyttöomaisuusosakkeiden luovutus - Pääomasijoitustoimintaa harjoittava yhtiö - Pääomasijoitustoiminta - Pörssiyhtiö - Konsernin emoyhtiö - Monialakonserni - Verovapaa osakeluovutus
Turun HAO 16.06.2011 11/0391/3
Henkilökohtaisen tulon verotus, palkkatulon verovuosi, nettopalkka, jäännösveron maksu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.