Hallinto-oikeuden päätöksiä: 2011

Vaasan HAO 14.10.2011 11/0289/1
Ympäristölupa - Ampumarata - Valitusoikeus - Kyläyhdistys - Puolustusvoimat - Tutkimatta jättäminen
Helsingin HAO 13.10.2011 11/1010/5
Maankäyttö ja rakentaminen - Yleiskaava - Yleiskaavan sisältövaatimukset - Maakuntakaavan ohjausvaikutus - Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet - Joukkoliikenne - Raideliikenne
Vaasan HAO 11.10.2011 11/0677/2
Varainsiirtovero - Perinnönjako - Pesän ulkopuoliset varat
Helsingin HAO 11.10.2011 11/1127/1
Oikeusapu - Ratkaisupyyntö oikeusapupäätökseen - Tuomioistuinasia - Valituksen tekemättä jättäminen oikeusavun saajan pyynnöstä - Tuomioistuimessa käsiteltävä asia - Avustajan palkkiosta määrääminen
Turun HAO 10.10.2011 11/0293/1
Julkisoikeudellisesta perusteesta johtuva saatava - Luottamushenkilöpalkkio - Maksun viivästyminen - Viivästyskorko - Hallintoriita
Turun HAO 07.10.2011 11/0658/3
Elinkeinotulon verotus - tulolähde - autokulut - kilometrikorvaus - yksityiset varat
Vaasan HAO 06.10.2011 11/0459/3
Kunnallisasia - Kunnanvaltuuston kokous - Puheenvuoropyyntö
Kuopion HAO 04.10.2011 11/0375/2
Hallinto-oikeuden toimivalta - Valituskelpoisuus - Asianosainen - Työsuojelun tarkastuskertomus - Asian selvittäminen
Kuopion HAO 04.10.2011 11/0378/2
Oikeusapu - Ihmiskaupan auttamisjärjestelmä - Oikeudellisen avun tarve - Yksityinen avustaja - Ulkomaalaislaki - Luottamuksensuoja
Vaasan HAO 30.09.2011 11/0441/3
Ympäristölupa - Lupaharkinta - Maa-ainesten ottaminen - Hylätyn maa-aineslupahakemuksen vaikutus ympäristölupamenettelyyn
Turun HAO 30.09.2011 11/0284/1
Rakennuslupa - Purkamisen mahdollistava rakennuslupa - Purkamislupa - Purkamisilmoitus - Alueellisen elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksen valitusoikeus
Turun HAO 27.09.2011 11/0615/3
Optio - Preemio - Deep in the money - Luovutustappio - Tuloverolaki
Helsingin HAO 26.09.2011 11/1079/1
Arvonlisävero - Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta - Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen yliopistoille - Tilojen käyttöoikeuden edelleen luovutus ei-verovelvollisille toimijoille - Ennakkoratkaisu
Turun HAO 19.09.2011 11/0570/2
Ulkomaalaisasia - jatko-oleskelulupa - au pair
Turun HAO 19.09.2011 11/0575/2
Asiakirjajulkisuus - Hätäpuhelutallenne - Osajulkisuus - Yksityiselämän suoja
Rovaniemen HAO 16.09.2011 11/0375/1
Kotitalousvähennys - ennakkoperintärekisteri - eurooppaoikeus - palvelujen vapaa liikkuvuus - syrjintäkielto - henkilökohtaisen tulon verotus
Kuopion HAO 16.09.2011 11/0672/1
Elinkeinotulon verotus - Tappioiden vähentäminen - Omistajanvaihdos - Poikkeuslupa - Verohallinnon ohje - Määräaika
Kuopion HAO 15.09.2011 11/0358/2
Valitusoikeus - Asianosainen - Asianosaispiiri - Oikeudellinen intressi - Edunvalvontavaltuutus - Valtuuttajan lapsi
Vaasan HAO 14.09.2011 11/0237/1
Ympäristölupa - Luvan tarve - Vanha toiminta - Ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annettu laki - Siirtymäsäännökset
Turun HAO 09.09.2011 11/0248/1
Yleiskaava, maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukainen yleiskaava, kyläalue, ranta-alue, yleiskaava rakennusluvan perusteena

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.