Hallinto-oikeuden päätöksiä: 2011

Vaasan HAO 14.04.2011 11/0168/3
Kirkollisasia - Esteellisyys - Kirkkoneuvoston jäsen
Oulun HAO 12.04.2011 11/0139/1
Ylikuormamaksu - Vanhentumisaika
Vaasan HAO 07.04.2011 11/0151/3
Luonnonsuojelulain ja ympäristönsuojelulain välinen suhde - Lajisuojelu - Erityinen luonnonolosuhde - Harvinainen tai tuntematon laji
Turun HAO 05.04.2011 11/0223/3
Ateriakorvausta vastaava vähennys - Kalusteasentaja - Varsinainen työpaikka
Vaasan HAO 05.04.2011 11/0146/3
Ympäristölupa - alle 10 hehtaarin turvetuotantoalue - luvan tarve - kohtuuton rasitus - toimintakokonaisuus - toimivaltainen lupaviranomainen
Helsingin HAO 01.04.2011 11/0405/1
Ulkomaalaisasia - Työntekijän oleskelulupa - Vanhemman ja lapsen välinen työsuhde - Lapsenhoito - Maahantuloa koskevien säännösten kiertäminen
Turun HAO 01.04.2011 11/0089/1
Luonnonsuojelu - Merimetso - Poikkeuslupa - Edellytykset - Kalavesille koituvan vakavan vahingon estäminen - Selvitys vahingoista - Ministeriön ohjekirje
Turun HAO 31.03.2011 11/0217/2
Sosiaalihuollon asiakasmaksu, palveluasuminen, maksukyky, rahastotalletus
Kouvolan HAO 30.03.2011 11/0117/1
Ateriakorvaus - Virkaehtosopimuksen tulkinta - Ateriakorvauksen tarkoitus - Ylimääräiset kustannukset
Kouvolan HAO 29.03.2011 11/0172/2
Asemakaava - Otto-oikeus - Kaupunginhallituksen toimivalta
Helsingin HAO 28.03.2011 11/0264/5
Lastensuojelu - Kiireellisen sijoituksen lakkaaminen - Muutoksenhakukelpoisuus - Valituskelpoisuus
Helsingin HAO 25.03.2011 11/0248/5
Pysäköintivirhemaksu - Vammaisen pysäköintilupa - Yksityisalue
Turun HAO 24.03.2011 11/0167/3
Autoverotus - Invataksin omistajan kuolema - Kuolinpesä
Helsingin HAO 24.03.2011 11/0344/6
Käyttöomaisuus - Käyttöomaisuusosake - Luovutus- ja purkuvoitto - Luovutus- ja purkutappio - Luovutus- ja purkutappioiden vähentämisjärjestys
Helsingin HAO 23.03.2011 11/0318/2
Huostaanoton vastustaminen - Huostaanotto - Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen - Lastensuojelu - Viranhaltijan toimivalta
Helsingin HAO 23.03.2011 11/0366/1
Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Työntekijän oleskelulupa - Kielteinen osaratkaisu - Toisen EU-maan myöntämä oleskelulupa - Kolmannen maan kansalainen - Saatavuusharkinta - Työmarkkina-alue
Helsingin HAO 23.03.2011 11/0345/3
Taksilupa - Luvan peruuttaminen - Yhtiömuotoinen toiminta - Yrityksen luovuttaminen - Vastikkeellinen luovutus - Lahja - Kauppa - Määräysvallan siirtyminen - Välillinen omistus
Helsingin HAO 21.03.2011 11/0314/3
Perintö- ja lahjavero - Sukupolvenvaihdos - Peltojen edelleen vuokraus
Oulun HAO 21.03.2011 11/0127/2
Perintöverotus - Pesän varoihin lisättävä lahja - Lahjaveron vähentäminen
Vaasan HAO 11.03.2011 11/0053/1
Opetustoimi - Lukio-opetus - Lukiolaki - Kurinpito - Oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta - Sopimus - Urheilulukio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.