Vaasan HAO 22.02.2010 10/0083/3

Henkilökohtaisen tulon verotus - Kommandiittiyhtiö - Äänetön yhtiömies - Yhtiöpanos - Voitto-osuus - Saamatta jäänyt tulo - Yrityssaneeraus

Diaarinumero: 00660/09/8101
Taltionumero: 10/0083/3
Antopäivä: 22.2.2010

Asiassa oli kysymys siitä, voidaanko kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen tulona verottaa voitto-osuus, jota hänelle ei yrityssaneerauksessa olevasta yhtiöstä ole voitu maksaa.

Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen perusteella äänettömälle yhtiömiehelle maksetaan viidentoista (15) prosentin vuotuinen voitto-osuus hänen sijoittamalleen panokselle, mikäli yhtiön tuottama voitto siihen riittää. Kommandiittiyhtiössä oli aloitettu yrityssaneeraus, jossa velkojien oikeutta suoritukseen saataviensa pääomasta oli rajoitettu.

Äänettömälle yhtiömiehelle ei saneerausajalta syntynyt yksityisoikeudellista saamisoikeutta, koska voitonjako oli yrityksen saneerauksesta annetun lain nojalla kielletty. Yhtiö ei ollut tosiasiallisesti voinut jakaa saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen äänettömälle yhtiömiehelle hänen osuuttaan yhtiön tulokseen. Hallinto-oikeus poisti äänettömän yhtiömiehen verotettavasta tulosta yhtymästä jaetun tulo-osuuden.

Tuloverolaki 16 § 1 mom
Laki yrityksen saneerauksesta 58 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.