Turun HAO 30.11.2010 10/0542/1

Kunnallisvalitus - Yhtymävaltuuston toimivalta - Erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksu - Perussopimus

Diaarinumero: 02521/09/2299
Taltionumero: 10/0542/1
Antopäivä: 30.11.2010

Asiassa oli kysymys erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksun lainmukaisuudesta.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto oli päättänyt, että siirtoviivemaksua peritään jäsenkunnalta silloin, kun sairaanhoitopiirin somaattisessa vuodeosastohoidossa hoidettu potilas on saamansa hoidon jälkeen siirtokelpoinen. Siirtoviivemaksuna peritään ko. erikoisalan hintaryhmä 1:n mukainen hinta kaksinkertaisena. Siirtoviivemaksua peritään toisesta päivästä lukien siirtokelpoisuuden ilmoittamisesta päätöksestä tarkemmin ilmenevällä tavalla.

Kuntayhtymän perussopimuksessa on kuntalaissa tarkoitetulla tavalla sovittu kuntayhtymän toiminnan rahoituksesta ja tähän liittyen jäsenkunnilta perittävien suoritteiden hinnoittelusta. Perussopimuksen mukaan jäsenkuntien kuntayhtymälle maksamien suoritemaksujen on perustuttava omakustannushintaan. Perussopimuksessa on omakustannusperusteisen suoritehinnoittelun lisäksi sovittu ainoastaan sellaisista maksuista, jotka koskevat poikkeuksellisen suuria potilaskohtaisia hoitokustannuksia ja sairaanhoidon erityisvelvoitteista aiheutuvia kustannuksia.

Potilaasta erikoissairaanhoidon tarpeen päätyttyä perittävä siirtoviivemaksu, jonka suuruus yhtymävaltuuston päätöksen mukaan on kaavamaisesti kyseessä olevan erikoisalan hintaryhmä 1:n mukainen hinta kaksinkertaisena, ei perustu omakustannushintaan. Hallinto-oikeus katsoi, että yhtymävaltuuston päätös kyseessä olevan omakustannushintaan perustumattoman maksun perimisestä jäsenkunnalta on perussopimuksen vastainen ja siten lainvastainen.

Sovelletut oikeusohjeet

Kuntalaki 78 §
Kuntalaki 79 §
Kuntalaki 81 §
Kuntalaki 83 §
Kuntalaki 90 §
Erikoissairaanhoitolaki 3 §
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus 2 §
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus 18 §
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus 19 §
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus 20 §

KHO:n päätös 24.10.2012 taltionumero 2939. KHO ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.