Helsingin HAO 22.12.2010 10/1310/6

Käyttöomaisuusosakkeiden luovutus - Menojen vähennyskelpoisuus - Verovapaan tulon ylittävä osa menoista - Luovutustappio

Diaarinumero: 00099/10/8103
Taltionumero: 10/1310/6
Antopäivä: 22.12.2010

Yhtiö A Oyj oli syyskuussa vuonna 2007 myynyt omistamansa verovapaasti luovutettavat käyttöomaisuuteen kuuluvat B Oy:n osakkeet X Inc:lle yhden euron kauppahinnalla. Osakkeiden hankintameno oli 1 000 262,37 euroa ja myyntiin liittyvät kulut 536 823,17 euroa. Osakkeiden vähennyskelvottomaksi luovutustappioksi muodostui siten 1 537 085,54 euroa. Myyntiin liittyvät kulut muodostuivat tilintarkastus- ja asiantuntijapalkkioista.

Hallinto-oikeus katsoi, että osakkeiden luovutuksesta myyjäpuolelle aiheutuneet kulut eivät ole osa osakkeiden hankintamenoa, joten elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 b §:n 1 momentin säännös ei koske näitä kuluja. Lisäksi hallinto-oikeus katsoi, että A Oyj oli luopunut B Oy:n osakkeista liiketoiminnallisista syistä ja että 536 823,17 euron asiantuntijapalkkiot ovat luonteeltaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 7 §:n mukaisia tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneita menoja. A Oyj:llä oli oikeus vähentää mainitut asiantuntijakulut verovapaan tulon ylittävinä kuluina tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneina menoinaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n 2 kohdan mukaisesti.

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 b §, 7 § ja 16 §:n 2 kohta

KHO:n päätös 28.12.2012 taltionumero 3721: Päätöstä muutetaan

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.