Hallinto-oikeuden päätöksiä: 2010

Tulossivut

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-101

Helsingin HAO 30.12.2010 10/1160/5
Rakennusasia - Yhdyskuntatekninen johto - Pysyttäminen - Asemakaava - Omistajanvaihdos
Helsingin HAO 30.12.2010 10/1149/2
Lastensuojelu - Jälkihuolto - Sosiaalityö - Korvausvelvollisuus
Helsingin HAO 30.12.2010 10/1148/2
Lastensuojelu - Jälkihuolto - Sosiaalityö - Tukitoimi - Korvausvelvollisuus
Helsingin HAO 23.12.2010 10/1735/1
Arvonlisävero - Rahoituspalvelu - Factoring - Saamisten perintä - EU-oikeus - Direktiivin tulkintavaikutus
Helsingin HAO 22.12.2010 10/1310/6
Käyttöomaisuusosakkeiden luovutus - Menojen vähennyskelpoisuus - Verovapaan tulon ylittävä osa menoista - Luovutustappio
Turun HAO 22.12.2010 10/0863/3
Tieliikenne - Ajokielto - Toistuvat rikkomukset - Lyhytaikainen ajo-oikeus - Kevytmoottoripyöräkortti
Helsingin HAO 21.12.2010 10/1141/5
Toimeentulotuki - Yksityisen terveydenhuollon meno - Laserhoito - Ihosairaus - Välttämätön hoito - Olosuhteiden muutos - Hoidon tarpeen arviointi
Kuopion HAO 21.12.2010 10/0608/2
Mielenterveysasia - Psykiatrinen sairaalahoito - Hoidon jatkaminen - Alistus - Merkittävä julkisen vallan käyttö - Toimivalta - Virkasuhde
Kouvolan HAO 20.12.2010 10/0777/2
Rakennuslupa - Rakennusluvan poistaminen - Asiavirheen korjaaminen asianosaisen vahingoksi - Asianosaisen menettely
Vaasan HAO 17.12.2010 10/0323/1
Oikeuspaikka - Forum - Alueellinen viranomainen - Valtakunnallinen viranomainen
Kuopion HAO 16.12.2010 10/0589/2
Lastensuojelu - Huostaanotto - Huostaanoton edellytykset - Avohuollon tukitoimet - Perusopetus - Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
Turun HAO 09.12.2010 10/0947/2
Asiakirjajulkisuus - YK:n pakolaisjärjestö UNHCR - RRF-lomake - Maahanmuuttovirasto
Turun HAO 09.12.2010 10/0548/1
Maankäyttö ja rakentaminen - Tuulivoimala - Suunnittelutarveratkaisu - Selvitysten riittävyys - Vaikutukset luontoarvoihin - Linnusto
Helsingin HAO 07.12.2010 10/1102/4
Liiketoiminnan muodossa tapahtuva myynti - Kilpailuolosuhteet - Varainkeräystoiminta
Turun HAO 03.12.2010 10/0544/1
Luonnonsuojelu - Kaivoksen laajennushanke - Liito-orava - Poikkeuslupa - Edellytykset - Muu tyydyttävä ratkaisu - Erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy - Intressivertailu
Rovaniemen HAO 01.12.2010 10/0644/1
Henkilökohtaisen tulon verotus - matkakulut - tulonhankkimiskulut - työhaastattelukulut - ylimääräiset elantokustannukset - työskentely vieraalla paikkakunnalla - varsinainen työpaikka
Turun HAO 30.11.2010 10/0542/1
Kunnallisvalitus - Yhtymävaltuuston toimivalta - Erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksu - Perussopimus
Oulun HAO 26.11.2010 10/0555/2
Kunnallisasia - Valtiontuki - Jälleenvuokraussitoumus - Kunnan lakisääteinen järjestämisvelvollisuus - Päivähoitopalvelut
Oulun HAO 26.11.2010 10/0571/1
Kiinteistöverotus - Rakennuksen arvostaminen - Vapaa-ajan asunto - Metsätalouteen kuuluva tuotantorakennus
Helsingin HAO 25.11.2010 10/1574/1
Hallintopäätös - Julkinen hallintotehtävä - Julkinen valta - Yhdistyksen valitusoikeus - Ylioppilaskunnan järjestörekisteriin kuuluminen - Ylioppilaskunnan tarkoitus ja toimiala - Ylioppilaskunta
Tulossivut

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-101

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.