Turun HAO 01.09.2008 08/0669/2

Asiakasmaksu - Lääkärintodistus - Pitkäaikaislääkityksen erityiskorvattavuus

Diaarinumero: 02369/07/6209
Taltionumero: 08/0669/2
Antopäivä: 1.9.2008

Oikeuskysymyksenä asiassa oli se, voitiinko terveyskeskuslääkärin antamasta lääkärintodistuksesta SVB, joka oli annettu pitkäaikaislääkityksen erityiskorvattavuuden hakemista varten, periä maksu.

Hallinto-oikeus katsoi, että valittajan tarve lääkärintodistuksen saamiseen ei ollut perustunut hänen sairautensa hoitoon, vaan sairausvakuutuslain mukaisen taloudellisen etuuden hakemiseen. Tällaista todistusta ei voitu pitää asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa tarkoitettuna hoitoon liittyvänä lääkärintodistuksena, joten todistuksesta oli voitu periä maksu.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1 §
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 5 § 1 mom 1 kohta
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23 § (1168/2001)
Kansanterveyslaki 14 § 1 mom 2 kohta

Äänestys 2-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.