Turun HAO 29.12.2008 08/0422/1

Kunnallisasia - Virkasuhteeseen ottaminen - Julkinen hakumenettely - Sovellettava säännös - Virkasuhteeseen ottaminen ilman julkista hakumenettelyä

Diaarinumero: 02380/07/2206
Taltionumero: 08/0422/1
Antopäivä: 29.12.2008

Oikeuskysymyksenä oli, onko hallintosäännön määräys, jonka mukaan henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut kaupungissa työsopimussuhteessa tai määräaikaisessa virkasuhteessa vähintään vuoden, ristiriidassa viranhaltijalain kanssa.

Ammattiopistolautakunta oli päättänyt palkata Porin kaupungin palvelukseen toistaiseksi voimassa olevaan päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteeseen A:n, B:n, C:n ja D:n julistamatta kyseisiä virkasuhteita julkisesti haettaviksi.

Kaikilla valituilla oli ollut useita määräaikaisia palvelussuhteita Porin ammattiopistossa. A oli toiminut päätoimisena tuntiopettajana vähän yli kaksi vuotta, B yli kolme vuotta, C vähän yli neljä vuotta ja D vähän yli vuoden.

Ammattiopistolautakunta hylkäsi päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen.

N valitti hallinto-oikeuteen sillä perusteella, että hallintosäännön määräys, joka mahdollistaa viran täyttämisen ilman auki julistamista, on lainvastainen.

Porin hallintosäännön mukaan henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut kaupungissa työsopimussuhteessa tai määräaikaisessa virkasuhteessa vähintään vuoden tai kun vakinainen viranhaltija tai työntekijä siirretään kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston suostumuksella avoimena olevaan virkaan silloin kun virkoja on päätetty täyttää sisäistä hakumenettelyä käyttäen.

Hallinto-oikeus kumosi ammattiopistolautakunnan päätökset. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään seuraavasti: Lähtökohtana kunnan virkasuhteeseen otettaessa on pidettävä viranhaltijalain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua julkista hakumenettelyä. Tästä pääsäännöstä poikkeamisesta on säädetty saman lain 4 §:n 3 momentissa. Kyseisessä lainkohdassa ei kuitenkaan ole säädetty tyhjentävää luetteloa syistä, joilla julkisesta hausta voidaan poiketa, vaan lainkohdassa nimenomaan mainittujen perusteiden lisäksi kunta voi johtosäännössä määritellä myös muun perusteen. Sen on kuitenkin oltava painavuudeltaan ja asialliselta merkitykseltään rinnastettavissa muihin viranhaltijalain 4 §:n 3 momentissa lueteltuihin perusteisiin. Laissa luetellut poikkeukset liittyvät sijaisuuden tai muuten avoinna olevan virkasuhteen määräaikaiseen hoitamiseen tai tilanteisiin, joissa työnantajalla on jokin viranhaltijalaissa säädetty erityinen peruste tarjota työtä tietylle henkilölle. Se, että yksittäinen henkilö on hoitanut vastaavia tehtäviä tietyn ajan, ei ole rinnastettavissa laissa lueteltuihin perusteisiin. Näin ollen hallintosäännön määräys, jonka mukaan henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut kaupungissa työsopimussuhteessa tai määräaikaisessa virkasuhteessa vähintään vuoden, on ristiriidassa viranhaltijalain kanssa. Ammattiopistolautakunta ei siten ole voinut tuon säännöksen nojalla ottaa A:ta, B:tä, C:tä ja D:tä päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteeseen julistamatta kyseisiä virkasuhteita julkisesti haettavaksi siitäkään huolimatta, että näillä on ollut useita määräaikaisia palvelussuhteita. Ammattiopistolautakunnan päätökset olivat lainvastaisia.

Suomen perustuslaki 107 §
Laki kunnallisesta viranhaltijasta 4 §
Laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 §
Kuntalaki 90 §
Porin kaupungin hallintosääntö 25 §

KHO:n päätös 20.11.2009 taltionumero 2794. Päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.