Helsingin HAO 11.12.2008 08/1373/1

Jätevero - Kaatopaikka - Yksityishenkilön omistama kiinteistö - Maanrakennustyö

Diaarinumero: 06706/07/8505
Taltionumero: 08/1373/1
Antopäivä: 11.12.2008

Tullipiirin arvioverotuspäätöksessä A oli katsottu verovelvolliseksi, koska hän oli vastaanottanut eri yrittäjien maa-aineskuormia kiinteistölleen. Päätöksen mukaan maa-aineksen seassa olleet jätteet tekivät koko täyttömaan veronalaiseksi.

A esitti tehneensä kiinteistöllään maanrakennustöitä, minkä vuoksi kiinteistölle oli tuotu maa-ainesmassoja jyrkähkön rinnetontin tasoittamiseksi.

Hallinto-oikeus totesi, että kysymyksessä oli yksityishenkilön suorittama maanrakennustyö omistamallaan kiinteistöllä, jonne usea yritys oli tuonut maa-ainesmassoja. A ei ollut vastaanottanut maa-ainesta korvausta vastaan, vaan itse maksanut siitä. Hallinto-oikeus katsoi, ettei kiinteistöä ollut pidetty yllä pääasiassa toisten tuottamien jätteiden sijoittamista varten ja ettei kiinteistöä voitu rinnastaa yleistä kaatopaikkaa korvaavaan kaatopaikkaan. Asiassa ei tällöin ollut merkitystä sillä, oliko maa-ainesmassojen seassa ollut jätettä. Kiinteistö ei ollut jäteverolaissa tarkoitettu kaatopaikka.

Jäteverolaki 2 § 1 mom 4 kohta

KHO:n päätös 24.11.2010 taltionumero 3347: Päätöksen lopputulosta ei muuteta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.