Helsingin HAO 13.10.2008 08/0902/5

Luonnonsuojelu - Luonnonsuojelualueen perustaminen - Yksityinen alue - Lintuvesiensuojeluohjelma - Päätöksen perusteleminen

Diaarinumero: 00343/08/5402
Taltionumero: 08/0902/5
Antopäivä: 13.10.2008

Alueellinen ympäristökeskus oli perustanut Tammisaareen Persöfladan-Totalfladanin alueelle luonnonsuojelulain 24 §:n 3 momentin mukaisen luonnonsuojelualueen.

Päätöksen perustelujen mukaan Persöfladan-Totalfladan sisältyy valtioneuvoston 3.6.1982 hyväksymään valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan.

Päätöksen selostusosassa oli alueen kuvauksen yhteydessä luettelonomaisesti mainittu runsaimpia alueella pesiviä ja kevätmuuton aikaan alueella levähtäviä lintulajeja. Päätökseen ei liittynyt eikä sitä koskevissa asiakirjoissa ollut selvitystä alueen luontoarvoista. Lausunnossaan ympäristökeskus totesi, että alueen suojeluarvot oli tarkistettu ennen päätöksen tekoa ja että rajattu alue täytti luonnonsuojelualueen perustamisen edellytykset. Päätöksessä ei ollut kuitenkaan esitetty selvitystä tehdyistä suojeluarvojen tarkistuksista. Asianosaisten kuulemisvaiheessa antamassaan vastauksessa ympäristökeskus oli tuonut esiin, että kuulemiskirjeen luontotiedoissa oli keskitytty alueen linnustoon, koska alueen suojeluperuste oli sen sisältyminen valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan.

Luonnonsuojelualueen perustamisen edellytyksenä on, että alueella on luonnonsuojelulain 10 §:n 2 momentissa mainittuja arvoja silloin, kun ympäristökeskus ratkaisee asian. Alueen sisältyminen yli 25 vuotta sitten hyväksyttyyn valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ei sellaisenaan tätä osoittanut.

Koska ympäristökeskuksen päätöksessä ei ollut esitetty selvitystä siitä, että luonnonsuojelualueen perustamisedellytykset täyttyvät kyseessä olevalla Persöfladan-Totalfladanin alueella, asia palautettiin sen selvittämättömään tilaan nähden ympäristökeskukselle uudelleen käsiteltäväksi.

KHO:n päätös 18.5.2010 taltionumero 1160: Päätöksen lopputulosta ei muuteta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.