Vaasan HAO 19.4.2007 07/0255/3

Mielenterveysasia - Psykiatrinen sairaalahoito - Alistus - Määräaika - Hoidon jatkaminen

Hallinto-oikeudelle alistettu edellinen mielenterveyslain 11 §:n mukainen päätös A:n sairaalahoitoon määräämisestä oli tehty 28.8.2006. Näin ollen uusi A:n sairaalahoidon jatkamista koskeva päätös olisi tullut tehdä viimeistään 28.11.2006. Sairaalan ylilääkärin hallinto-oikeudelle alistama päätös on tehty vasta 29.11.2006 eli mielenterveyslain 12 §:ssä säädetyn kolmen kuukauden määräajan jälkeen. Mainittua määräaikaa on pidettävä järjestyksenluontoisena ja viranomaisen toimintaa ohjaavana. Potilaan oikeus saada hoitoa sekä velvollisuus alistua saamaan hoitoa ei ratkaisevasti riipu siitä, onko tällaista menettelyllistä määräystä noudatettu. A:n terveydentilassa ei sairauskertomuksesta saatavien tietojen mukaan ollut tapahtunut sellaista muutosta hoitoonmääräämispäätöksen määräajan ylityksen aikana, jolla voitaisiin katsoa olevan merkitystä arvioitaessa mielenterveyslain 8 §:n mukaisia hoitoon määräämisen edellytyksiä.

Edellytykset psykiatrisen sairaalahoidon jatkamiselle A:n tahdosta riippumatta olivat alistetun päätöksen tekemisen aikaan edelleen olemassa, ja koska hoitoonmääräämispäätöksen myöhästymisen seuraukseksi ei ole säädetty alistetun päätöksen raukeamista, hallinto-oikeus vahvisti hoitoonmääräämispäätöksen siitä huolimatta, että sitä ei ollut tehty mielenterveyslain 11 §:n 3 momentissa säädetyssä kolmen kuukauden määräajassa.

Mielenterveyslaki 8 § 2 mom
Mielenterveyslaki 11 §
Mielenterveyslaki 12 §

Asia on ratkaistu hallinto-oikeuden vahvennetussa istunnossa. Äänestys 3 - 3 puheenjohtajan äänen ratkaistessa.

Vähemmistö jätti ylilääkärin päätöksen vahvistamatta.

Vähemmistö katsoi ylilääkärin päätöksen tarkoittavan puuttumista perustuslain 7 §:ssä turvattuun henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Mielenterveyslain 12 §:n mukaan hoidon jatkaminen tai lopettaminen olisi tullut ratkaista lääkärin kirjallisella päätöksellä ennen kuin hoitoa on kestänyt kolme kuukautta eli viimeistään 28.11.2006. Hoidon jatkamisesta ei 29.11.2006 ole enää voitu päättää tuossa lainkohdassa säädetyssä järjestyksessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.