Turun HAO 3.12.2007 07/0828/2

Vankeinhoito - siirtäminen avolaitoksesta suljettuun vankilaan - oikeusavun myöntäminen - yksityinen avustaja

Hallinto-oikeus kumosi sijoittajayksikön johtajan ja aluevankilan johtajan päätökset, joissa oli kysymys vangin siirtämisestä avolaitoksesta suljettuun vankilaan päihteettömyyssopimuksen rikkomisen vuoksi, koska virtsanäytteen jäämistä terveydellisestä syystä antamatta määräajassa ei voitu pitää kieltäytymisenä päihteettömyyden valvonnasta. Vanki oli muutoksenhakuvaiheessa esittänyt asiasta lääkärintodistuksen.

Vanki haki asian ollessa valitusvaiheessa oikeusapua sekä oikaisuvaatimuksen että valituksen tekemistä varten ja pyysi, että hänen avustajakseen määrätään yksityinen avustaja.

Hallinto-oikeus myönsi vangille oikeusapua valituksen tekemiseen hallinto-oikeuteen ja määräsi hänen avustajakseen yksityisen avustajan, mutta hylkäsi hakemuksen siltä osin kuin se koski oikaisuvaatimuksen tekemistä. Oikeusavun osalta hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut olivat seuraavat:

X on tehnyt oikaisuvaatimuksen aluevankilan johtajalle ja valituksen hallinto-oikeuteen tarkoituksenaan saada ratkaistavaksi onko hänen siirtämisensä avolaitoksesta suljettuun vankilaan ollut lainmukaista. Asian ratkaisemiseksi tarpeellinen selvitys on ollut hankittavissa vain X:n toimesta. Tähän nähden ja ottaen huomioon myös asian laatu, X:llä on ollut tarve saada tässä oikeudellisessa asiassa asiantuntevaa apua.

Oikaisuvaatimuksen ja valituksen tekemiseen voidaan vankeuslain mukaan myöntää oikeusapua niin kuin oikeusapulaissa säädetään. Oikeusapulain mukaan oikeusapua antaa julkinen oikeusavustaja. Tuomioistuinasioissa avustajaksi voidaan kuitenkin määrätä myös tehtävään suostumuksensa antanut yksityinen avustaja. Säännöksestä seuraa, että oikeusapua hallintomenettelyssä tapahtuvaa asian käsittelyä varten voi antaa vain julkinen oikeusavustaja.

Oikeusapulain mukaan oikeusapua voidaan myöntää hakemuspäivästä lukien tai, jos edellytykset siihen ovat olemassa, myös taannehtivasti. Kun oikeusapua muissa kuin tuomioistuinasioissa antaa edellä kuvatulla tavalla vain julkinen oikeusavustaja, edellytyksiä määrätä yksityistä avustajaa jo oikaisuvaatimusvaiheessa tapahtuvan asian käsittelyä varten ei ole olemassa. Asia on oikeusapulaissa myös nimenomaisesti ilmaistu, kun on säädetty siitä, ettei hallintotuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa myönnetty oikeusapu käsitä aikaisemmassa hallintomenettelyssä suoritettuja toimenpiteitä. Edellytyksiä oikeusavun myöntämiseen X:lle määräämällä hänen avustajakseen yksityinen avustaja jo oikaisuvaatimusvaiheeseen ei siten ole olemassa vaan hakemus on tältä osin hylättävä.

Vrt. Turun hao 07/0805/2

Vankeuslaki 20 luku 9 §
Vankeuslaki 20 luku 15 §
Oikeusapulaki 1 §
Oikeusapulaki 8 §
Oikeusapulaki 13 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.