Turun HAO 28.2.2007 07/0150/2

Holhoustoimi - Edunvalvojan määrääminen - Edellytykset - Maistraatin toimivalta - Oma hakemus

Ratkaistavana oli kysymys, oliko maistraatti toimivaltainen määräämään henkilölle tämän omasta pyynnöstä edunvalvojan silloin, kun henkilö ei lääkärinlausunnon mukaan pystynyt ymmärtämään edunvalvojan määräämistä koskevan asian merkitystä.

Maistraatti oli Y:n hakemuksesta, häntä henkilökohtaisesti kuultuaan, 4.4.2006 määrännyt Y:lle edunvalvojan. Edunvalvoja-asiaa varten annetun, 3.3.2006 päivätyn lääkärinlausunnon mukaan psykologin testien ja kliinisen tutkimuksen perusteella Y ei pystynyt huolehtimaan omaisuudestaan eikä ymmärtänyt tarvitsemansa hoidon ja seurannan tärkeyttä. Lääkärin käsityksen mukaan Y ei pystynyt ymmärtämään edunvalvojan määräämistä koskevan asian merkitystä. Maistraatin hallinto-oikeudelle antaman lausunnon mukaan Y:n kanssa oli käyty edunvalvonta-asia yksityiskohtaisesti läpi, eikä missään vaiheessa ollut pienintäkään aihetta epäillä, etteikö Y ymmärtäisi, mistä edunvalvojan määräämisessä oli kysymys.

Hallinto-oikeus piti lääkärinlausuntoa merkityksellisempänä ja kumosi Y:n valituksesta maistraatin päätöksen katsoen, ettei Y ollut kyennyt ymmärtämään asian merkitystä eikä siten ollut esittänyt pätevää pyyntöä edunvalvojan määräämiseksi.
Maistraatti ei näin ollen ollut ollut toimivaltainen asiassa eikä ollut voinut määrätä Y:lle edunvalvojaa.

Laki holhoustoimesta 8 § 1 mom
Laki holhoustoimesta 12 § 1mom
Laki holhoustoimesta 12 § 2 mom
Laki holhoustoimesta 13 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.