Turun HAO 12.3.2007 07/0073/1

Seurakuntavaali - kirkkovaltuuston vaali - vaalivirkailijan virheellinen menettely - vaalin tuloksen oikaiseminen - hallinto-oikeuden selvittämisvelvollisuus

Hallinto-oikeus kumosi vaalivirkailijan virheellisen menettelyn vuoksi vaalilautakunnan kirkkovaltuuston vaalin vahvistamista koskevan päätöksen ja määräsi vaalin tuloksen oikaistavaksi.

S:n seurakunnassa järjestyissä seurakuntavaaleissa valittiin vain kirkkovaltuusto, jonka vaalissa käyttävän äänestyslipun väri on valkea. Vaalilautakunta vahvistaessaan vaalin tuloksen totesi sinisellä seurakuntaneuvoston vaalia varten valmistetuilla äänestyslipuilla annetut äänet mitättömiksi.

Hallinto-oikeuden pyydettyä vaalilautakunnalta tarkemman selvityksen sinisten äänestyslippujen käyttämisestä, vaalilautakunta ilmoitti, että S:n seurakunnan järjestämässä ennakkoäänestyksessä vaalivirkailija oli erehdyksessä antanut 49 äänestäjälle seurakuntaneuvoston vaalia varten valmistetun sinisen äänestyslipun.

Hallinto-oikeus kumosi vaalilautakunnan päätöksen ja määräsi vaalin tuloksen oikaistavaksi siten, että äänten laskussa otetaan huomioon myös sinisillä, seurakuntaneuvoston vaalia varten valmistetuilla äänestyslipuilla annetut äänet.

Hallinto-oikeus totesi päätöksensä perusteluina, että ennakkoon äänestänyt seurakunnan jäsen on voinut seurakunnan järjestämässä ennakkoäänestyksessä luottaa siihen, että vaalivirkailijan hänelle antama äänestyslippu on asianmukainen. S:n seurakunnan järjestämässä ennakkoäänestyksessä annettujen 49 äänen hylkääminen oli siten johtunut vaalivirkailijan virheellisestä menettelystä. Seurakuntavaalien toimittamisessa oli tältä osin menetelty lainvastaisesti. Ottaen huomioon vaaleissa annetut äänimäärät lainvastainen menettely oli voinut vaikuttaa vaalien tulokseen. Vaalien tuloksen vahvistamista koskeva vaalilautakunnan päätös oli siten kumottava.

Hallinto-oikeus katsoi edellä esitetyillä perusteilla selvitetyksi, että seurakunnan järjestämässä ennakkoäänestyksessä sinisillä äänestyslipuilla annetut äänet oli tarkoitettu annettavaksi kirkkovaltuuston vaalissa. Vaalin tulos oli näin ollen oikaistavissa.

Kirkkolaki 8 luku 2 §
Kirkkolaki 24 luku 4 § 1 mom
Kirkkolaki 24 luku 4 § 2 mom
Kirkkolaki 24 luku 15 §
Kirkon vaalijärjestys 2 luku 11 § 1 mom 1 kohta
Kirkon vaalijärjestys 40 § 4 mom
Kirkon vaalijärjestys 42 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.