Turun HAO 6.3.2007 07/0064/1

Kunnallisvalitus - Valitusoikeus - Asianosaisuus - Virkavaali - Viran täyttäminen

Ratkaistavana oli kysymys, onko virkaa hakuajan jälkeen hakeneella oikeus hakea muutosta valintapäätökseen.

Tuntiopettajan virka seuraavan lukuvuoden ajaksi oli ollut julkisesti haettavana. Virkaa ei ollut täytetty tuona hakuaikana jätettyjen hakemusten perusteella eikä myöskään päätöstä virantäyttömenettelyn lopettamisesta ollut tehty. A oli jättänyt hakemuksensa noin kuukausi hakuajan päättymisen jälkeen. Virkaan lukuvuoden ajaksi sittemmin valittu B ei myöskään ollut hakenut virkaa mainittuna hakuaikana.

A haki oikaisuvaatimuksin muutosta kunnan viranhaltijan asiassa tekemään päätökseen. Lautakunta jätti oikaisuvaatimuksen tutkimatta katsoen, ettei A:lla ollut asiassa muutoksenhakuoikeutta, koska hän ei ollut asianosainen eikä kunnan jäsen.

Hallinto-oikeus kumosi lautakunnan päätöksen olla tutkimatta oikaisuvaatimusta ja palautti asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus totesi, että tuntiopettajan virka oli viranhaltijan päätöksin täytetty seuraavan lukuvuoden ajaksi ja A oli hakenut tuota virkaa. Valintapäätös vaikutti siten välittömästi hänen etuunsa ja oikeuteensa. Lautakunnan ei näin ollen olisi tullut jättää A:n oikaisuvaatimusta tutkimatta sillä perusteella, ettei tällä ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta.

Kuntalaki 92 § 1 mom

KHO:n päätös 19.3.2008 taltionumero 577. Äänestys 4-1.
Kunnanhallituksen valituksesta KHO kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja hylkäsi hallinto-oikeuteen valittaneen A:n valituksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.