Oulun HAO 23.2.2007 07/0090/1

Metsätalous - Metsän hoito - Toteutustuki - Takaisinperiminen - Selvittämisvelvollisuus

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, voidaanko metsäyhtymä velvoittaa maksamaan takaisin liikaa maksettua kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaista toteutustukea korkoineen, kun metsäkeskuksen käsitellessä asiaa oli havaittu jo rahoitushakemuksen asiakirjakäsittelyssä ennen maastotarkastusta, että hakemuksessa esitetyt toimenpiteet ovat ristiriidassa metsäsuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kanssa.

Metsäyhtymä oli tehnyt metsäkeskukselle nuoren metsän hoitotyötä koskevan rahoitushakemuksen, jonka metsäkeskus oli hyväksynyt. Metsäkeskus oli tehnyt kohteen maastotarkastuksen hakemuksen hyväksymisen jälkeen ja liikaa maksettu toteutustuki korkoineen on päätetty periä takaisin.

Metsäyhtymän rahoitushakemus on poikennut metsäsuunnitelmaan sisältyvistä metsänhakkuuehdotuksista. Tämä seikka oli ollut metsäkeskuksen tiedossa jo rahoitushakemusta käsiteltäessä ja siis jo ennen maastossa tehtyä tarkastusta. Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaisesti viranomaisen on yleensä omatoimisesti hankittava selvitystä ratkaisun kannalta merkityksellisistä tosiseikoista, ellei erityisista perusteista johdu, että selvitysten hankkiminen kuuluu asianosaiselle. Haetun rahoitushakemuksen myöntämisen edellytykset olivat siten jääneet rahoitushakemusta metsäkeskuksessa käsiteltäessä selvittämättä hallintolain 31 §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla.

Hallinto-oikeus hyväksyen valituksen metsäyhtymän vaatimuksen mukaisesti alensi takaisinperittävän määrän puolta vastaavaan osaan ja poisti takaisinperittävälle määrälle lasketun koron kokonaisuudessaan.

Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta 28 § 2 mom 1 k ja 29 a §
Hallintolaki 31 § 1 mom

KHO:n päätös 6.6.2008 taltionumero 1427. KHO kumosi hallinto-oikeuden päätöksen sekä saattoi voimaan metsäkeskuksen päätöksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.