Oulun HAO 16.2.2007 07/0079/1

Kunnallisvalitus - Puutteellinen valitusosoitus - Telekopionumero - Sähköpostiosoite

Kuntayhtymän hallituksen valituksenalaiseen päätökseensä liittämästä valitusosoituksesta puuttui hallinto-oikeuden telekopionumero ja sähköpostiosoite. Muutoin se oli lainmukainen. Päätös valitusosoituksineen oli lähetetty valittajalle tiedoksi hänen oikaisuvaatimuksessa ilmoittamaansa osoitteeseen kirjeellä, joka oli annettu postin kuljetettavaksi 18.8.2005. Valittaja ei ollut esittänyt selvitystä siitä, että tiedoksisaanti olisi viivästynyt tai epäonnistunut tai siitä, että kirje ei olisi sisältänyt päätöstä liitteineen, minkä vuoksi hänen katsottiin saaneen päätöksestä ja siihen liitetystä valitusosoituksesta tiedon 25.8.2005. Hänen olisi siten tullut toimittaa valituksensa hallinto-oikeuteen, 24.9.2005 ollessa lauantai, viimeistään maanantaina 26.9.2005. Valitus oli päivätty 9.11.2005 ja se oli saapunut hallinto-oikeuteen 14.11.2005 eli valituksen tekemiselle säädetyn määräajan jälkeen.

Hallinto-oikeus ei ottanut valitusta myöhään tehtynä tutkittavakseen. Sillä seikalla, että valitusosoitus oli ollut edellä kerrotulla tavalla puutteellinen, ei ollut asian kannalta merkitystä, kun otettiin huomioon määräajan ylittymisen pituus.

Kuntalaki 93 § ja 95 § 1 mom
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 7 §
Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.