Helsingin HAO 12.10.2007 07/1530/5

Poikkeaminen, Rantavyöhyke, Palstoitussuunnitelma, Rakennuslain aikana myönnetty poikkeuslupa, Voimassaolo

Uudenmaan lääninhallitus oli vuonna 1963 antamallaan päätöksellä myöntänyt taaja-asutuskiellosta tuolloisen rakennuslain 5 §:n (378/1958) mukaisen poikkeusluvan Porvoossa sijaitsevan Svartholmenin saaren käyttämiseksi loma-asutuksen muodostamiseen esitetyn palstoitussuunnitelman rakentamismääräyksiä noudattaen. Lääninhallitus oli poikkeusluvan myöntäessään arvioinut alueella tuolloin vallinneiden olosuhteiden perusteella, että taajan kesäasutuksen rakentaminen alueelle ei tuottanut huomattavaa haittaa alueen asutuksen järjestämiselle ja että edellytykset luvan myöntämiselle olivat siten olemassa. Palstoitussuunnitelman mukaisesti saareen oli hyväksytty kahdeksan loma-asunnon rakennuspaikkaa.

Ympäristökeskus oli vuonna 2006 antamillaan päätöksillä hylännyt poikkeamishakemukset kahden Svartholmenin saarella olevan, vielä rakentamattoman kiinteistön käyttämiseksi palstoitussunnitelman mukaisesti loma-asuntojen rakennuspaikkoina.

Hallinto-oikeus totesi, että lääninhallituksen poikkeusluvan myöntämiseen liittyvä alueen kaavallisen suunnittelun edellytys huomioon ottaen lupa ei ollut tarkoitettu luonteeltaan pysyväksi sen myöntämisen aikaankaan, vaikka tuolloin voimassa ollut rakennuslaki tai -asetus eivät edellyttäneet luvalle määräaikaa eikä luvassa sellaista myöskään ollut asetettu. Poikkeusluvalla tarkoitetaan poikkeamista vain myöntämishetkellä voimassa olevista kielloista ja muista rajoituksista. Näin ollen, ja ottaen myös huomioon poikkeusluvan myöntämisen jälkeisten rakennuslain muutosten ja sen sijaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain rantarakentamiselle ja sen suunnittelulle asettamat vaatimukset, hallinto-oikeus katsoi, että loma-asutuksen lisääminen Svartholmenin saaressa ei voinut enää perustua lääninhallituksen vuonna 1963 myöntämään poikkeuslupaan.

Koska hakemusten mukaiset lomarakennukset sijoittuivat Svartholmenin saaren rantavyöhykkeelle eikä alueella ollut maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa, rakennushankkeet edellyttivät sanotun lain 171 §:n mukaista ympäristökeskuksen poikkeamislupaa 72 §:n 1 momentissa säädetystä rakentamisrajoituksesta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 § 1 mom
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 §

KHO:n päätös 12.11.2008 taltionumero 2844: Päätöstä ei muuteta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.