Helsingin HAO 28.09.2007 07/1187/1

Valmisteverotus Valmistevero Virvoitusjuomavero - Perusvero Virvoitusjuoma Erityisruokavaliovalmiste - Ravintolisä Urheilujuoma Energiajuoma - Urheilujuomajauhe Verotettava tuote

Diaarinumero: 01158/06/8405
Taltionumero: 07/1187/1
Antopäivä: 28.9.2007

Tullipiiri oli päättänyt olla kantamatta yhtiöltä virvoitusjuomaveron perusveroa muun ohessa urheilujuomajauheista sekä energia- ja urheilujuomista. Tullipiirin päätöksen perusteluiden mukaan kyseisiä tuotteita ei voitu pitää tavanomaisina virvoitusjuomina, sillä niille on asetettu erityisfunktio. Tuotteet täyttivät kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksessa 662/2000 asetetut ehdot erityisruokavaliovalmisteille tai ravintolisille. Tuotteet eivät olleet virvoitusjuomaverosta annetun lain alkuperäisen tarkoituksen mukaisia virvoitusjuomia.

Tulliasiamies vaati, että yhtiö on määrättävä maksamaan määräämättä jätetty vero. Asiamies totesi, että verollinen tuote on määritelty verotaulukossa tullitariffin nimikkeen tasolla. Veron nimestä "virvoitusjuomavero" ei tulliasiamiehen käsityksen mukaan voinut tehdä yleiskielistä johtopäätöstä virvoitusjuomista ja rajata sillä veron soveltamisalaa, vaan kaikki verotaulukon mukaiset tuotteet ovat verotettavia virvoitusjuomia.

Hallinto-oikeus totesi, että tullilaboratorion tutkimusselosteesta ilmenevien tietojen perusteella tuotteita oli pidettävä virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteenä olevassa verotaulukossa tarkoitettuina tullitariffin nimikkeeseen 2106 ja tuoteryhmään 2 kuuluvina kiinteässä muodossa olevina juoma-aineksina tai tullitariffin nimikkeeseen 2202 kuuluvina juomina. Tuotteista ei ollut voitu jättää virvoitusjuomaveroa kantamatta sillä valituksenalaisessa päätöksessä mainitulla perusteella, että tuotteita ei voitaisi pitää virvoitusjuomina koska ne ovat erityisruokavaliovalmisteita tai ravintolisiä. Hallinto-oikeus kumosi valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian tullipiiriin uudelleen käsiteltäväksi.

Maitopohjaisten juomien osalta katso päätös 28.9.2007 taltio 07/1188/1.

Laki virvoitusjuomaverosta 2 §

KHO:n päätös 23.10.2009 taltionumero 2607. Valituslupahakemus hylätään.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.