Helsingin HAO 25.5.2007 07/0760/5

Ympäristövaikutusten arviointimenettely, Ympäristövaikutusten arviointi yksittäistapauksessa, 110 kilovoltin voimajohto

Ympäristökeskus oli katsonut, että välillä Inkoo - Karjaa toteutettavaan 17 kilometriä pitkään 110 kilovoltin voimajohtohankkeeseen tulee soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Uusi voimajohto oli suunniteltu toteutettavaksi pääsääntöisesti samaan käytävään jo olemassa olevan 110 kilovoltin voimajohdon rinnalle ja osalla matkaa myös 400 kilovoltin voimajohdon rinnalle. Voimajohtoreitti kulkee osin kahdella Natura 2000 -alueella ja myös muita luontoarvoja käsittävillä alueilla, muun muassa pähkinäpensaslehdon läheisyydessä. Reitillä on lisäksi useita valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä.

Hallinto-oikeus totesi, että hankkeen laajentaminen ei normaalitilanteessa kovinkaan helposti edellytä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista, mutta toisaalta menettelyyn siirtymisen tarpeellisuuteen vaikuttavat myös sellaiset seikat kuin 1) kuinka runsaasti johtolinjan alle sijoittuu erityisalueita, joiden suojelu- ja maisema-arvot on otettava hankkeen johdosta tarkempaan tarkasteluun, 2) minkälaisia luonto- ja maisema-arvoja kyseiset alueet sisältävät ja 3) onko johtoaluetta koskevasta edellisestä luonto- ja maisema-arvojen tarkastelusta kulunut jo huomattavan pitkä aika. Samoin on pidettävä selvänä sitä, että myös laajennushankkeissa tulee aina jossain laajentamisen vaiheessa vastaan tilanne, jossa on edellytettävä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista.

Hallinto-oikeus katsoi ottaen erityisesti huomioon johtoalueelle sijoittuvien kulttuuriympäristöjen, maisema-alueiden ja luonnonsuojelualueiden suuren määrän ja myös alueilla suojeltavat ja vaalittavat arvot, että kyseisen voimajohdon rakentaminen saattaa kokonaisuutena arvioiden aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan YVA-lain 4 §:ssä tarkoitettuja merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia luonnon ja muun ympäristön erityispiirteiden vuoksi. Ympäristökeskuksen päätöstä ei muutettu.

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 4 §
Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 7 §

KHO:n päätös 31.12.2007 taltionumero 3530: Päätöstä muutetaan

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.