Hämeenlinnan HAO 28.5.2007 07/0271/1

Elinkeinotulon verotus - Elinkeinonharjoittajan tilapäinen työmatka - Tavanomainen toiminta-alue

PÄÄTÖSLYHENNELMÄ

Oikeuskysymyksenä oli elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 55 §:n mukaisen elinkeinonharjoittajan tavanmukaisen toiminta-alueen määrittäminen.

Verovelvollista oli verotettu elinkeinonharjoittajana hänen piirinuohoojana harjoittamastaan nuohoustoiminnasta. Hänellä ei ollut erillistä toimipaikkaa vaan elinkeinotoiminnan toimipaikaksi oli ilmoitettu hänen kotiosoitteensa. Hänen nuohouspiirinsä käsitti osan kunnan alueesta.

Verovirasto oli verovelvollisen oikaisuvaatimuksesta hyväksynyt elinkeinotoiminnan tulosta vähennettäväksi verovelvollisen tilapäisistä työmatkoista aiheutuneet lisääntyneet elantomenot verovuosilta 2001-2004. Verovirasto on viitannut päätöksessään verohallituksen 23.2.2001 antamaan ohjeeseen nro 518/349/01, ja katsonut, ettei rajaus tavanmukaisesta toiminta-alueesta sulje vähennysoikeuden piiristä liikkuvaa työtä tekeviä elinkeinonharjoittajia, joiden säännöllinen ajoreitti on ulottunut yli 15 kilometrin etäisyydelle ja aikarajat täyttyvät.

Veroasiamies valitti hallinto-oikeuteen ja vaati vähennysten poistamista mm. sillä perusteella, että matkat oli tehty nuohouspiirin alueella, jota on pidettävä verovelvollisen tavanmukaisena toiminta-alueena, vaikka matka olisi ulottunut yli 15 kilometrin päähän toimipaikasta tai asunnosta. Matka ei myöskään ole tilapäinen, jos työskennellään oman nuohouspiirin alueella.

Hallinto-oikeus hylkäsi veroasiamiehen valituksen todeten, että verovelvollinen on tehnyt liikkuvaa työtä ja matkat vaihtuviin nuohouskohteisiin ovat olleet tilapäisiä työmatkoja. Työmatka on ulottunut tavanmukaisen toiminta-alueen ulkopuolelle kun se on ulottunut yli 15 kilometrin päähän asunnosta, josta elinkeinotoimintaa on harjoitettu.

OIKEUSOHJEET

Laki elinkeinotulon verottamisesta 55 §

VIITTAUKSET

Verohallituksen ohje nro 518/349/01 23.2.2001
Verohallituksen yhtenäistämisohje vuodelta 2006 toimitettavaa verotusta varten Dnro 1834/32/2006 14.12.2006

KHO:n päätös 28.12.2007 taltionumero 07/3407. Päätöstä ei muuteta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.