Helsingin HAO 1.12.2005 05/1124/2

Perusopetus, Perustuslaki, Oikeus maksuttomaan perusopetukseen, Koulukuljetus, Sairaalakoulu, Lähikoulu

Perusopetuslain 32 §:n mukaan oppilaalla, jonka koulumatka niin kutsuttuun lähikouluun on viittä kilometriä pitempi, on oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai vaihtoehtoisesti kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen.

Leukemiaa sairastava A ei voinut sairautensa johdosta käydä koulua lähikoulussaan Porvoossa. A opiskeli sairaalakoulussa Helsingissä ja sai neljä tuntia viikossa kotiopetusta. A:n vanhemmat kuljettivat omalla autollaan A:n sairaalakouluun ja vaativat kotikaupungiltaan korvausta kuljetuskustannuksista. Kotikaupunki hylkäsi vaatimuksen sillä perusteella, että sairaalakoulu ei ollut A:n lähikoulu.

Hallinto-oikeus totesi, että ilmi tulleissa olosuhteissa asiaa ei voitu ratkaista pelkästään lähikouluperiaatetta soveltamalla. Neljän tunnin kotiopetus yläasteella ei riittänyt täyttämään kunnalle kuuluvaa opetusvelvollisuutta. Saadun selvityksen perusteella A:lle perustuslain mukaan kuuluva oikeus maksuttomaan perusopetukseen voi toteutua vain sairaalakoulun ja kotiopetuksen yhdistelmällä. Tämä puolestaan edellytti, että oppilaalle järjestetään yksilöllinen koulukuljetus tai hänen vanhemmilleen suoritetaan riittävä avustus koulukuljetuksista aiheutuviin kustannuksiin. Hallinto-oikeus katsoi, että A:n vanhemmilla oli oikeus saada korvausta kuljetuskustannuksista sairaalakouluun. Äänestys 2-1.

Eri mieltä ollut jäsen katsoi, että asiassa ei ollut kysymys oppilaan oikeudesta perusopetukseen tai kunnan kotiopetuksena järjestämän perusopetuksen riittävyydestä. Koska sairaalakoulu ei ollut oppilaan perusopetuslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu lähikoulu, huoltajalla ei ollut oikeutta kuljetusavustukseen perusopetuslain 32 §:n nojalla.

Suomen perustuslaki 16 § 1 mom
Suomen perustuslaki 106 §
Perusopetuslaki 4 § 1 mom
Perusopetuslaki 6 § 2 mom
Perusopetuslaki 32 § 1 mom
Perusopetuslaki 32 § 3 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.