Turun HAO 5.7.2004 04/0222/1

Valitusoikeus, Poikkeus talousveden laatuvaatimuksista

Lääninhallitus oli terveydensuojelulain 17 §:n nojalla myöntänyt kunnan vesilaitokselle poikkeuksen talousveden laatuvaatimuksista. Päätöksen mukaan vedenottamo, joka oli suljettu veden tri- ja tetraklooripitoisuuden ylitettyä pitoisuuden raja-arvon, saatiin ottaa käyttöön siten, että vettä pumpattiin vesitorniin, jossa vesi sekoittui muiden vedenottamoiden veteen.

Henkilö, jonka kiinteistö oli liitetty kunnan vesilaitoksen verkostoon, valitti päätöksestä. Hallinto-oikeus ei tutkinut valitusta puuttuvan valitusoikeuden vuoksi.

Päätöksensä perusteluina hallinto-oikeus totesi, että talousveden laatuvaatimuksista terveydensuojelulain nojalla myönnettyä poikkeusta koskevaan päätökseen haettiin muutosta hallintolainkäyttölaissa säädetyin tavoin. Valittajan ja kunnan vesilaitoksen välillä oli olemassa vesihuoltolain mukainen sopimus veden toimittamisesta. Vesihuoltolaitos vastaa veden toimittamista koskevien sopimusehtojen täyttämisestä siten kuin vesihuoltolaissa on säädetty. Tuon lain mukaan valittajalla oli oikeus katsoessaan, ettei veden laatu vastannut sovittua, saattaa asiaa koskeva erimielisyys käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Lääninhallituksen myöntämällä poikkeuksella ei ollut lopullisesti ratkaistu vesilaitoksen valittajalle toimittaman veden laatua. Päätös ei siten kohdistunut valittajaan eikä myöskään välittömästi vaikuttanut hänen oikeuteensa, velvollisuuteensa tai etuunsa.

Terveydensuojelulaki 17 § 3 mom
Vesihuoltolaki 21 §
Vesihuoltolaki 34 §
Hallintolainkäyttölaki 6 § 1 mom
Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.