Vaasan HAO 8.12.2003 03/0263/3

Ympäristölupa - Polttonesteiden jakeluasema - Asemakaava

Polttonesteiden jakeluasema sijoittui kaupungin 24.5.1961 vahvistetussa asemakaavassa liikerakennusten korttelialueelle (AL) tontille, johon oli sijoitettu ostoskeskus. Asemakaavassa tontin käyttötarkoituksesta ei ollut tarkempia määräyksiä. Hallinto-oikeus katsoi, että toiminta sijottui asemakaavan vastaisesti, ja kumosi kaupungin ympäristölautakunnan myöntämän ympäristöluvan ja hylkäsi hakemuksen.

Asiassa saadun selvityksen mukaan alueella oli valmisteilla asemakaavan muutos, jonka tavoitteena oli alueen korttelirakenteen tiivistäminen ja asuntoalueen laajentaminen. Muutoksen yhteydessä oli tarkoitus selvittää ostoskeskuksen kehittämismahdollisuuksia. Lisäksi kaupungissa oli valmisteilla yleiskaava, jossa jakeluaseman alueella oli kaavamerkintä "Kerrostalovaltainen alue, asuminen/toimitila". Kaupungin asemakaavaosaston lausunnon mukaan polttoaineen jakeluaseman sijoittuminen alueelle oli periaatteessa yleiskaavaehdotuksen ja alueelle yleiskaavan valmistelun osana laaditussa maankäytön kokonaisselvityksessä mainittujen lähipalveluiden kohentamistavoitteiden mukaista. Toteutuessaan se kuitenkin saattoi rajoittaa ostoskeskuksen kehittämismahdollisuuksia ja lähiympäristön täydennysrakentamista, mikä oli asetettu vireillä olevan asemakaavan muutoksen tavoitteeksi. Asemakaavan muutoksen valmistelun yhteydessä selvitetään polttoaineen jakeluaseman muut mahdolliset sijaintipaikat alueella ottaen huomioon muut lisärakentamistavoitteet.

Hallinto-oikeus totesi, että polttoaineen jakelun ympäristövaikutukset poikkesivat muun liiketoiminnan ympäristövaikutuksista merkittävästi. Sallittaessa kaavamääräyksellä polttoaineen jakeluaseman sijoittaminen liikerakennusten korttelialueelle on usein tarpeen ympäristöllisistä, liikenteellisistä ja muista kaavallisista syistä johtuen samalla osoittaa aseman tarkempi sijainti korttelialueella. Jos kaavassa ei ole jakeluasematoimintaan oikeuttavaa erityistä kaavamääräystä eikä tarkempaa sijaintipaikkaa, toiminnan sijoituspaikan soveltuvuus voidaan ratkaista kaavamuutoksen tai poikkeuslupahakemuksen käsittelyn yhteydessä. Kyseessä olevalla asemakaava-alueella ei ollut mainituin tavoin tarkasteltu jakeluaseman sijoituspaikan soveltuvuutta. Kaavoitusviranomaisen lausunnosta kävi ilmi, että jakeluaseman sijoittaminen sunnitellulle paikalle vaikeuttaisi vireillä olevan asemakaavamuutoksen tavoitteiden toteutumista. Koska polttonesteiden jakeluasematoiminta sijoittui asemakaavan vastaisesti, edellytyksiä tässä vaiheessa ympäristöluvan myöntämiselle ei ollut olemassa.
Samoin D:00175/03/3605

YmpäristönsuojeluL 6 § 2 mom 2 kohta
YmpäristönsuojeluL 42 § 2 mom

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.