Vaasan HAO 5.2.2003 03/0018/3

Ympäristölupa - Sikala - Laajennus -Lietelantala - Lupaedellytykset - Sijoituspaikka - Hajuhaitta - Kohtuuton rasitus naapureille

Oikeuskysymyksenä asiassa oli sikalan laajennuksen ympäristöluvan myöntämisen edellytykset erityisesti lähimmille naapureille toiminnasta aiheutuvan rasituksen kannalta.

Sikalassa olisi alueellisen ympäristökeskuksen sikalan laajennukselle myöntämän ympäristöluvan jälkeen voitu pitää 200 porsivaa emakkoa, 318 joutilasta emakkoa ja 2000 vieroitettavaa porsasta tai niitä vastaava eläinmäärä. Sikalarakennus sijaitsi mäen päällä metsikössä siten, että laajennus tuli häiriintyvistä kohteista poispäin. Sikalan etäisyys lähimpiin asuinrakennuksiin (mm. valittajan asuinrakennukseen) oli noin 100 metriä. Sikala toimi lietelantajärjestelmällä. Uuden lietesäiliön etäisyys valittajan tilan rajalle oli noin 70 metriä ja uusittavan vanhan lietesäiliön etäisyys noin 30 metriä.

HAO katsoi, että hakemuksen mukaisen toiminnan oli katsottava hajun ja melun muodossa aiheuttavan eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille, kun otettiin huomioon sikalan eläinmäärä ja sen olennainen lisääntyminen aikaisemmasta, kuivalantamenetelmän muuttaminen lietelantajärjestelmäksi, lietelannan siirtokuljetuksista aiheutuva tarve käsitellä lietelantaa tilalla muulloinkin kuin lannanlevityksen aikoihin sekä siitä mahdollisesti aiheutuva hajuhaitta, sikalan etäisyys lähimpiin asuinrakennuksiin kuin myös se, että sikalan ja valittajan asuinrakennuksen välissä oleva suojaksi tarkoitettu metsikkö kuului pääosin valittajan tilaan. Toiminnan aiheuttamaa rasitusta ei voitu riittävästi ehkäistä lupamääräyksillä. Luvan myöntämiseen ei siten ollut ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin mukaisia edellytyksiä. Näin ollen ympäristökeskuksen päätös kumottiin ja tilalla jo tapahtuva toiminta jäi kunnan ympäristönsuojelulautakunnan aiemmin myöntämän luvan varaan.

L eräistä naapuruussuhteista 17 § 1 mom
YmpäristönsuojeluL 42 § 1 mom

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.