Vaasan HAO 29.1.2003 03/0017/4

Ympäristölupa - Hakemuksesta poikkeaminen - Sijoituspaikka - Eläinsuoja - Päätöksen kumoaminen - Uusi hanke

Ympäristökeskus oli hylännyt J:n hakemuksen maidontuotanto- ja vasikoiden kasvatustoiminnan laajentamisesta hakemuksen mukaiselle sijoituspaikalle.

Ympäristökeskus oli kuitenkin päätökseen liitetyin lupamääräyksin myöntänyt J:lle ympäristöluvan tilalla harjoitetun tuotantotoiminnan laajentamiseen siten, että uusi lypsykarjapihatto, uusi lypsyasemaosasto ja uudet lietesäiliöt sekä mahdolliset uudet tuorerehuvarastot sijoitetaan hakemuksesta poiketen vähintään 400 metrin etäisyydelle nykyisen navetan koillispuolella sijaitsevasta lähimmän naapurin asuinrakennuksesta ja vähintään 300 metrin etäisyydelle nykyisen eläinsuojan länsipuolella olevista asuinrakennuksista. Etäisyys J:n hakemuksen mukaisesta sijoituspaikasta ympäristökeskuksen päätöksen mukaiseen sijoituspaikkaan on noin 200 metriä.

J ei ollut hyväksynyt ympäristökeskuksen karjataloustoiminnan laajentamiselle osoittamaa sijoituspaikkaa.

Tämän vuoksi ja kun erityisesti on otettu huomioon hakemukseen liitetyn asemapiirroksen ja ympäristölupapäätöksen mukaisten sijoituspaikkojen välinen etäisyys, hallinto-oikeus katsoi, että kyseessä on uusi hanke. Näin ollen ympäristökeskuksen ei olisi tullut viran puolesta ilman hakijan suostumusta myöntää ympäristölupaa hakemuksesta näin merkittävästi poikkeavalle paikalle. Hallinto-oikeus kumosi ympäristökeskuksen päätöksen.

YmpäristönsuojeluL 6 §
YmpäristönsuojeluL 41 §
HE 84/1999 s. 44

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.