Turun HAO 12.11.2003 03/0410/1

Rakennusjärjestys - Rakennusjärjestyksen laatiminen - Suunnittelutarvealueeksi määrääminen rakennusjärjestyksessä - Vuorovaikutus rakennusjärjestyksen valmistelussa - Rakennusjärjestysehdotuksen nähtäville asettamisesta tiedottaminen

Ratkaistavana oli kysymys siitä, miltä osin rakennusjärjestyksen laatimismenettelyssä on sovellettava maankäyttö- ja rakennuslain kaavoitusmenettelyn valmistelua koskevia vuorovaikutussäännöksiä ja säännöksiä kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville.

Kunnanvaltuusto oli hyväksynyt uuden rakennusjärjestyksen. Rakennusjärjestykseen sisältyi muun muassa määräys, jonka mukaan koko kunnan alue lukuunottamatta asemakaava-alueita on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n 3 momentin mukaista suunnittelutarvealuetta.

Rakennusjärjestyksen laatimisen käynnistymisestä ei ollut tiedotettu osallisille. Valmistelun kuluessa ei ollut myöskään yleisesti tiedotettu rakennusjärjestyksen sisällöstä. Rakennusjärjestysehdotuksen nähtäville asettamisesta oli tiedotettu ainoastaan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

Ehdotus oli ollut nähtävillä myös kunnan kotisivuilla.

Kysymyksessä oli kokonaan uuden rakennusjärjestyksen valmistelu. Rakennusjärjestykseen sisältyi määräys koko kunnan alueen käsittävästä suunnittelutarvealueesta. Siten asian merkittävyys olisi edellyttänyt, että osallisille olisi rakennusjärjestyksen valmisteluvaiheessa varattu mahdollisuus osallistua valmisteluun ja tuoda esiin mielipiteensä asiasta. Myös rakennusjärjestysehdotuksen nähtäville asettamisesta olisi tullut tiedottaa laajemmin. Hallinto-oikeus katsoi, että kunnanvaltuuston päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja kumosi sen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 15 §
Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 §
Maankäyttö- ja rakennuslaki 65 § 1 mom
Maankäyttö- ja rakennuslaki 65 § 4 mom
Maankäyttö- ja rakennusasetus 6 § 1 mom
Maankäyttö- ja rakennusasetus 6 § 2 mom
Kuntalaki 90 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.